PGFGROUP

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 PGFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 PGFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
29 maja 2024 PGFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 PGFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 PGFGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
23 października 2023 PGFGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.
17 października 2023 PGFGROUP Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
18 września 2023 PGFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
30 maja 2023 PGFGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
2 maja 2023 PGFGROUP Publikacja jednostkowego raportu za 2022 rok.
1 marca 2023 PGFGROUP NWZA ws. zmian w składzie RN.
20 grudnia 2022 PGFGROUP NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 28 czerwca 2019 roku oraz zmian w składzie RN.
28 listopada 2022 PGFGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
28 września 2022 PGFGROUP Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
1 sierpnia 2022 PGFGROUP NWZA ws. uchylenia uchwały nr 21/2019 ZWZ z dnia 28 czerwca 2019 roku oraz zmian w składzie RN.
30 czerwca 2022 PGFGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
27 maja 2022 PGFGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
28 kwietnia 2022 PGFGROUP Publikacja raportu za 2021 rok.
21 marca 2022 PGFGROUP NWZA ws. zmian statutu, uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia i przyjęcia nowego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
29 listopada 2021 PGFGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
28 września 2021 PGFGROUP Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
28 czerwca 2021 PGFGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki w związku z osiągniętą stratą w roku obrotowym 2020.
28 maja 2021 PGFGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 PGFGROUP Publikacja raportu za 2020 rok.
19 lutego 2021 PGFGROUP Split akcji w stosunku 1:30.
10 lutego 2021 PGFGROUP Początek notowań spółki ZASTAL (ZST) pod nazwą PGFGROUP (PGV) w związku ze zmianą firmy.
11 stycznia 2021 PGFGROUP NWZA ws. zmiany w statucie w zakresie zmiany firmy spółki.
30 listopada 2020 PGFGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 PGFGROUP Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
1 lipca 2020 PGFGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
1 czerwca 2020 PGFGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
28 maja 2020 PGFGROUP Publikacja raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 PGFGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 PGFGROUP Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 PGFGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
26 czerwca 2019 PGFGROUP Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
25 czerwca 2019 PGFGROUP Scalenie akcji w stosunku 10:1.
17 czerwca 2019 PGFGROUP Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
12 czerwca 2019 PGFGROUP Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
30 maja 2019 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 PGFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
11 stycznia 2019 PGFGROUP NWZA ws. zmiany przedmiotu działalności, zmian w statucie, umorzenia akcji własnych, scalenia (połączenia) akcji, zmiany uchwały nr 5/2018 NWZ z 07.03.2018.
29 listopada 2018 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
12 lipca 2018 PGFGROUP Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
11 lipca 2018 PGFGROUP Scalenie akcji w stosunku 3:1.
4 lipca 2018 PGFGROUP Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
29 czerwca 2018 PGFGROUP Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
18 czerwca 2018 PGFGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
29 kwietnia 2018 PGFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
7 marca 2018 PGFGROUP NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji, zmian statutu oraz zmiany uchwały nr 28/2015 i uchwały nr 29/2015 ZWZ z 30.06.2015 roku.
29 listopada 2017 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
2 października 2017 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
25 września 2017 PGFGROUP NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą Zastal Wagony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
30 czerwca 2017 PGFGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz dalszego funkcjonowania spółki.
30 maja 2017 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
2 maja 2017 PGFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
30 grudnia 2016 PGFGROUP Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
29 listopada 2016 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
27 czerwca 2016 PGFGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
13 maja 2016 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
2 maja 2016 PGFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 PGFGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji VI Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
15 maja 2015 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 PGFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
17 grudnia 2014 PGFGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela V emisji.
14 listopada 2014 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
9 września 2014 PGFGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 PGFGROUP ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 PGFGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
26 listopada 2013 PGFGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji V z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
18 czerwca 2013 PGFGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
15 maja 2013 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 PGFGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
26 czerwca 2012 PGFGROUP WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
22 czerwca 2012 PGFGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela IV emisji.
15 maja 2012 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 PGFGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
18 października 2011 PGFGROUP NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2011 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 PGFGROUP WZA
16 maja 2011 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 PGFGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
2 marca 2011 PGFGROUP NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
28 lutego 2011 PGFGROUP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
7 stycznia 2011 PGFGROUP NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.