JUPITER

Data Spółka Wydarzenie
27 kwietnia 2015 JUPITER Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z dokonanym połączeniem ze spółką KCI S.A.
10 kwietnia 2015 JUPITER Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW w związku ze zbliżającym się terminem jej połączenia ze spółką KCI S.A.
20 marca 2015 JUPITER NWZA ws. połączenia KCI S.A. i Jupiter S.A. oraz zmiany statutu.
27 lutego 2015 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 JUPITER NWZA ws. połączenia ze spółką Gremi Development Sp. z o.o.
29 sierpnia 2014 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 JUPITER ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 i straty z lat ubiegłych, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2014 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 JUPITER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
3 marca 2014 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
3 marca 2014 JUPITER NWZA ws. emisji obligacji, zmian w składzie RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
14 listopada 2013 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
18 lipca 2013 JUPITER NWZA ws. połączenia Jupiter NFI S.A. ze spółką Forum XIII Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i KCI Krowodrza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
29 maja 2013 JUPITER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 JUPITER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
28 lutego 2013 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
15 czerwca 2012 JUPITER WZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok obrotowy 2011.
14 maja 2012 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 JUPITER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
30 grudnia 2011 JUPITER NWZA ws. zmian umowy o zarządzanie majątkiem NFI zawartej przez Fundusz z Trinity Management Sp. z o.o. 12 lipca 1995 roku, wyrażenia zgody na konwersję zobowiązań Gremi Grzegorz Hajdarowicz wobec JUPITER NFI SA na pożyczkę, zmiany składu RN oraz powierzenie RN zadań Komitetu Audytu.
1 grudnia 2011 JUPITER Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KCI Park Technologiczny Krowodrza SA.
18 listopada 2011 JUPITER Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KCI Park Technologiczny Krowodrza SA.
10 listopada 2011 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
29 sierpnia 2011 JUPITER NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem RN.
28 czerwca 2011 JUPITER WZA
16 maja 2011 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
22 kwietnia 2011 JUPITER Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
10 listopada 2010 JUPITER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.