MAKORA

Data Spółka Wydarzenie
20 stycznia 2020 MAKORA NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2019 MAKORA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 MAKORA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
31 maja 2019 MAKORA Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 MAKORA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 MAKORA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 MAKORA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 MAKORA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 MAKORA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
30 maja 2018 MAKORA Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 MAKORA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 MAKORA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 MAKORA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 MAKORA Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 MAKORA ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2016.
31 maja 2017 MAKORA Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 MAKORA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 MAKORA Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
1 lutego 2017 MAKORA NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.
14 listopada 2016 MAKORA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 września 2016 MAKORA Przydział akcji serii E.
7 września 2016 MAKORA Zakończenie przyjmowanie zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
24 sierpnia 2016 MAKORA Rozpoczęcie przyjmowanie zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
24 sierpnia 2016 MAKORA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
12 sierpnia 2016 MAKORA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
21 czerwca 2016 MAKORA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
17 maja 2016 MAKORA ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2015 oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
13 maja 2016 MAKORA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
14 kwietnia 2016 MAKORA Publikacja raportu za 2015 rok.
19 lutego 2016 MAKORA NWZA ws. zmiany nazwy firmy spółki, zmiany siedziby, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
12 lutego 2016 MAKORA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 MAKORA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 MAKORA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 MAKORA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
3 czerwca 2015 MAKORA Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 MAKORA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 MAKORA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
3 lutego 2015 MAKORA NWZA ws. zmiany siedziby i nazwy spółki, połączenia akcji, emisji akcji serii D, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 MAKORA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 października 2014 MAKORA Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
13 października 2014 MAKORA Scalenie akcji w stosunku 10:1.
6 października 2014 MAKORA Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
30 września 2014 MAKORA Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 sierpnia 2014 MAKORA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 MAKORA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
4 czerwca 2014 MAKORA Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 MAKORA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
2 kwietnia 2014 MAKORA NWZA ws. uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, uchylenia uchwały nr 6 z dnia 7.11.2013r, sprzedaży spółki hutniczej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o.o., wyrażenia zgody na sprzedaż lub rozwiązanie spółki Huta Szkła Tarnowiec Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 MAKORA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 MAKORA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
7 listopada 2013 MAKORA NWZA ws. sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółki hutniczej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp z o. o., za kwotę nie niższą niż 1 milion złotych oraz sprzedaży Podkarpackiego Funduszu Kapitałowego S. A. za kwotę nie niższą niż 20 tysięcy złotych.
3 września 2013 MAKORA NWZA ws. kontynuacji działalności spółki.
14 sierpnia 2013 MAKORA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 MAKORA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, emisji akcji serii D oraz zmiany nazwy firmy Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna na nową nazwę Strategy Energy Fund Spółka Akcyjna.
31 maja 2013 MAKORA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 MAKORA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
7 maja 2013 MAKORA NWZA ws. powołania członka RN.
14 lutego 2013 MAKORA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
5 lutego 2013 MAKORA NWZA ws. przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu na nową spółkę zależną.
14 listopada 2012 MAKORA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
17 września 2012 MAKORA NWZA ws. powołania nowych członków RN, zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
14 sierpnia 2012 MAKORA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 MAKORA WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, zwiększenia wartości nominalnej akcji oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
13 czerwca 2012 MAKORA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 MAKORA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
1 lutego 2012 MAKORA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 MAKORA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
11 sierpnia 2011 MAKORA Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
22 czerwca 2011 MAKORA WZA
7 czerwca 2011 MAKORA Publikacja raportu za 2010 rok.
10 maja 2011 MAKORA Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
11 kwietnia 2011 MAKORA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
7 kwietnia 2011 MAKORA Debiut spółki na NC.