ROOFRENOV

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 ROOFRENOV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 ROOFRENOV Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
27 czerwca 2024 ROOFRENOV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
24 maja 2024 ROOFRENOV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
14 maja 2024 ROOFRENOV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
23 kwietnia 2024 ROOFRENOV Dzień pierwszego notowania na NC 9.000.000 akcji serii H, 4.000.000 akcji serii I, 3.805.000 akcji serii J, 1.666.667 akcji serii K, 150.390.000 akcji serii L.
14 lutego 2024 ROOFRENOV Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 ROOFRENOV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 ROOFRENOV Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
13 czerwca 2023 ROOFRENOV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
15 maja 2023 ROOFRENOV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 ROOFRENOV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 lutego 2023 ROOFRENOV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 ROOFRENOV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
6 października 2022 ROOFRENOV Początek notowań spółki TLTENNIS (TLT) pod nazwą ROOFRENOV (RRH) w związku ze zmianą firmy.
29 września 2022 ROOFRENOV NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej.
2 sierpnia 2022 ROOFRENOV Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
23 czerwca 2022 ROOFRENOV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
2 maja 2022 ROOFRENOV Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
12 marca 2022 ROOFRENOV Publikacja raportu za 2021 rok.
5 listopada 2021 ROOFRENOV Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
6 sierpnia 2021 ROOFRENOV Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 ROOFRENOV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
7 maja 2021 ROOFRENOV Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
7 marca 2021 ROOFRENOV Publikacja raportu za 2020 rok.
7 listopada 2020 ROOFRENOV Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 ROOFRENOV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
8 sierpnia 2020 ROOFRENOV Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
9 maja 2020 ROOFRENOV Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
8 marca 2020 ROOFRENOV Publikacja raportu za 2019 rok.
27 listopada 2019 ROOFRENOV NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu, zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zatwierdzenia strategii spółki.
13 listopada 2019 ROOFRENOV Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
13 sierpnia 2019 ROOFRENOV Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
17 czerwca 2019 ROOFRENOV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
14 maja 2019 ROOFRENOV Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
27 marca 2019 ROOFRENOV NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
20 marca 2019 ROOFRENOV Publikacja raportu za 2018 rok.
13 listopada 2018 ROOFRENOV Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 ROOFRENOV Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 ROOFRENOV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – dalszego istnienia spółki.
14 maja 2018 ROOFRENOV Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
20 marca 2018 ROOFRENOV Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 ROOFRENOV Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 ROOFRENOV Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
16 maja 2017 ROOFRENOV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz - w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych - dalszego istnienia spółki.
15 maja 2017 ROOFRENOV Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
13 marca 2017 ROOFRENOV Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 ROOFRENOV Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 ROOFRENOV Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 ROOFRENOV Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 ROOFRENOV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok oraz dalszego istnienia spółki.
15 czerwca 2016 ROOFRENOV Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 ROOFRENOV Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 ROOFRENOV Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 ROOFRENOV Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ROOFRENOV Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 ROOFRENOV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
28 maja 2015 ROOFRENOV Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 ROOFRENOV Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 ROOFRENOV Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ROOFRENOV Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ROOFRENOV Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 ROOFRENOV ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmiany statutu.
20 maja 2014 ROOFRENOV Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 ROOFRENOV Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 ROOFRENOV Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ROOFRENOV Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ROOFRENOV Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
25 czerwca 2013 ROOFRENOV ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, skupu akcji własnych, emisji obligacji zamiennych na akcje.
3 czerwca 2013 ROOFRENOV Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 ROOFRENOV Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 ROOFRENOV Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ROOFRENOV Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
29 października 2012 ROOFRENOV NWZA ws. zmiany w składzie RN, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.
14 sierpnia 2012 ROOFRENOV Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 ROOFRENOV WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 ROOFRENOV Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 ROOFRENOV Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 ROOFRENOV Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 ROOFRENOV Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 ROOFRENOV Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
22 czerwca 2011 ROOFRENOV WZA
12 maja 2011 ROOFRENOV Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 ROOFRENOV Publikacja raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 ROOFRENOV Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.