EFH

Data Spółka Wydarzenie
6 czerwca 2016 EFH Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
23 listopada 2015 EFH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 EFH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
26 czerwca 2015 EFH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz kontynuacji działalności przez spółkę.
15 maja 2015 EFH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 EFH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
5 stycznia 2015 EFH NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały WZA nr 22/2014 z dnia 30.06.2014 r., obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 listopada 2014 EFH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
27 sierpnia 2014 EFH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
22 sierpnia 2014 EFH NWZA ws. zmian w składzie RN.
30 czerwca 2014 EFH ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, kontynuacji działalności, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
20 czerwca 2014 EFH Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
19 maja 2014 EFH NWZA ws. uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 EFH NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 EFH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 EFH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
13 listopada 2013 EFH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 EFH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
25 czerwca 2013 EFH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
14 maja 2013 EFH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 EFH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
28 marca 2013 EFH Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
28 lutego 2013 EFH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
18 lutego 2013 EFH Wznowienie obrotu akcjami spółki.
15 lutego 2013 EFH Scalenie akcji w stosunku 10:1.
6 lutego 2013 EFH Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
28 stycznia 2013 EFH Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
20 grudnia 2012 EFH NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany oznaczenia akcji i połączenia (scalenia) akcji.
14 listopada 2012 EFH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
3 września 2012 EFH NWZA ws. ustalania liczby członków RN, zmiany w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
31 sierpnia 2012 EFH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
28 czerwca 2012 EFH WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 EFH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 EFH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 EFH Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 EFH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
22 września 2011 EFH NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego i użycia kapitału zapasowego, upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału rezerwowego oraz zmian w statucie.
31 sierpnia 2011 EFH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 EFH Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
29 czerwca 2011 EFH WZA
16 maja 2011 EFH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
2 maja 2011 EFH Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
18 marca 2011 EFH Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
28 lutego 2011 EFH Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
4 stycznia 2011 EFH Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, L i M.
9 listopada 2010 EFH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.