SUNEX

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 SUNEX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 SUNEX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
29 maja 2024 SUNEX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
18 kwietnia 2024 SUNEX NWZA ws. uzupełnienia składu RN oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z członkiem zarządu.
17 kwietnia 2024 SUNEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
28 listopada 2023 SUNEX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
22 września 2023 SUNEX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
26 lipca 2023 SUNEX Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
18 lipca 2023 SUNEX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
17 lipca 2023 SUNEX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
30 maja 2023 SUNEX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy.
26 maja 2023 SUNEX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 SUNEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
24 listopada 2022 SUNEX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
28 września 2022 SUNEX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
16 września 2022 SUNEX Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
29 czerwca 2022 SUNEX Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
22 czerwca 2022 SUNEX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
21 czerwca 2022 SUNEX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
15 czerwca 2022 SUNEX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy.
26 maja 2022 SUNEX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
26 kwietnia 2022 SUNEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
22 listopada 2021 SUNEX Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
27 września 2021 SUNEX Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
6 lipca 2021 SUNEX Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
29 czerwca 2021 SUNEX NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z MSR/MSSF.
28 czerwca 2021 SUNEX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
25 czerwca 2021 SUNEX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
27 maja 2021 SUNEX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.
10 maja 2021 SUNEX Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 kwietnia 2021 SUNEX Publikacja raportu za 2020 rok.
9 listopada 2020 SUNEX Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
13 października 2020 SUNEX NWZA ws. ustalenia ilości mandatów w zarządzie na obecną kadencję, powołania członka zarządu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
15 września 2020 SUNEX Split akcji w stosunku 1:5.
14 września 2020 SUNEX Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
13 lipca 2020 SUNEX Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
9 lipca 2020 SUNEX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
8 lipca 2020 SUNEX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
30 czerwca 2020 SUNEX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy.
11 maja 2020 SUNEX Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
6 kwietnia 2020 SUNEX Publikacja raportu za 2019 rok.
18 listopada 2019 SUNEX Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
26 września 2019 SUNEX Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
16 września 2019 SUNEX Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
10 września 2019 SUNEX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
9 września 2019 SUNEX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
26 czerwca 2019 SUNEX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
20 maja 2019 SUNEX Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 SUNEX Publikacja raportu za 2018 rok.
19 listopada 2018 SUNEX Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 SUNEX Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
22 maja 2018 SUNEX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
14 maja 2018 SUNEX Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
9 kwietnia 2018 SUNEX Publikacja raportu za 2017 rok.
13 listopada 2017 SUNEX Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
4 września 2017 SUNEX Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
27 czerwca 2017 SUNEX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 SUNEX Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
3 kwietnia 2017 SUNEX Publikacja raportu za 2016 rok.
8 listopada 2016 SUNEX Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
29 sierpnia 2016 SUNEX Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
12 lipca 2016 SUNEX NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
19 maja 2016 SUNEX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
9 maja 2016 SUNEX Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 SUNEX Publikacja raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 SUNEX Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 SUNEX Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
10 listopada 2015 SUNEX Scalenie akcji w stosunku 40:1.
3 listopada 2015 SUNEX Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
29 października 2015 SUNEX Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
6 października 2015 SUNEX NWZA ws. scalenia akcji i zmiany statutu oraz odwołania członka RN Pani Moniki Czekała i powołania na jej miejsce nowego członka RN.
31 sierpnia 2015 SUNEX Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
3 sierpnia 2015 SUNEX Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
30 lipca 2015 SUNEX Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 110.000.000 akcji serii A, 10.000.000 akcji serii B, 1.232.278 akcji serii C oraz 1.100.002 akcji serii D. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych serii B, C, D.
29 lipca 2015 SUNEX Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
16 czerwca 2015 SUNEX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
18 maja 2015 SUNEX Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 SUNEX Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 SUNEX Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
25 listopada 2014 SUNEX NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 SUNEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
17 lipca 2014 SUNEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 SUNEX ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
2 czerwca 2014 SUNEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 SUNEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 SUNEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 SUNEX Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 SUNEX Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
25 czerwca 2013 SUNEX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 SUNEX Publikacja raportu za 2012 rok.
8 maja 2013 SUNEX Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 SUNEX Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
7 lutego 2013 SUNEX Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
25 października 2012 SUNEX Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
19 lipca 2012 SUNEX Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
15 maja 2012 SUNEX Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
7 maja 2012 SUNEX WZA ws. m.in. pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2011.
6 kwietnia 2012 SUNEX Publikacja raportu za 2011 rok.
12 marca 2012 SUNEX Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 lutego 2012 SUNEX Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
2 grudnia 2011 SUNEX Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
30 listopada 2011 SUNEX Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
29 listopada 2011 SUNEX Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
29 września 2011 SUNEX Debiut spółki na NC.