ALTUSTFI

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2021 ALTUSTFI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 sierpnia 2021 ALTUSTFI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
6 maja 2021 ALTUSTFI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
23 kwietnia 2021 ALTUSTFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 ALTUSTFI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 ALTUSTFI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
12 czerwca 2020 ALTUSTFI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
11 maja 2020 ALTUSTFI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
27 kwietnia 2020 ALTUSTFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
27 lutego 2020 ALTUSTFI NWZA ws. upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
12 listopada 2019 ALTUSTFI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
29 sierpnia 2019 ALTUSTFI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
30 lipca 2019 ALTUSTFI NWZA ws. przeprowadzenia skupu akcji własnych.
24 czerwca 2019 ALTUSTFI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
10 maja 2019 ALTUSTFI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 ALTUSTFI NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmiany statutu oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 2018.
28 lutego 2019 ALTUSTFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
12 listopada 2018 ALTUSTFI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
20 sierpnia 2018 ALTUSTFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
25 czerwca 2018 ALTUSTFI Wypłata dywidendy 1,49 zł na akcję.
18 czerwca 2018 ALTUSTFI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,49 zł na akcję.
15 czerwca 2018 ALTUSTFI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,49 zł na akcję.
11 czerwca 2018 ALTUSTFI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wypłaty dywidendy albo udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitałów na cele nabycia tych akcji.
7 maja 2018 ALTUSTFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 ALTUSTFI NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Funduszy Inwestycyjnych ALTUS.
27 kwietnia 2018 ALTUSTFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
28 lutego 2018 ALTUSTFI Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2017 roku.
29 grudnia 2017 ALTUSTFI Wprowadzenie do obrotu na GPW 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
19 grudnia 2017 ALTUSTFI NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
13 listopada 2017 ALTUSTFI Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
8 sierpnia 2017 ALTUSTFI Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
26 lipca 2017 ALTUSTFI Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
12 lipca 2017 ALTUSTFI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
11 lipca 2017 ALTUSTFI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
28 czerwca 2017 ALTUSTFI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
5 maja 2017 ALTUSTFI Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 ALTUSTFI NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2016 rok.
20 marca 2017 ALTUSTFI Publikacja raportu za 2016 rok.
16 stycznia 2017 ALTUSTFI NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii F, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
6 grudnia 2016 ALTUSTFI Wprowadzenie do obrotu na GPW 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
7 listopada 2016 ALTUSTFI Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
26 sierpnia 2016 ALTUSTFI Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
13 czerwca 2016 ALTUSTFI Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.030.000 akcji serii E.
10 czerwca 2016 ALTUSTFI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitałów na cele nabycia tych akcji.
5 maja 2016 ALTUSTFI Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
2 maja 2016 ALTUSTFI NWZA
18 marca 2016 ALTUSTFI Publikacja raportu za 2015 rok.
10 listopada 2015 ALTUSTFI Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
16 października 2015 ALTUSTFI NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii G, obniżenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
28 sierpnia 2015 ALTUSTFI Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
26 czerwca 2015 ALTUSTFI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
14 maja 2015 ALTUSTFI Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
21 kwietnia 2015 ALTUSTFI NWZA ws. m.in. połączenia ze spółką Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych S.A., wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz zmiany statutu.
20 kwietnia 2015 ALTUSTFI Publikacja raportu za 2014 rok.
25 lutego 2015 ALTUSTFI Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
13 listopada 2014 ALTUSTFI Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
16 września 2014 ALTUSTFI NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 ALTUSTFI Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
22 sierpnia 2014 ALTUSTFI Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
20 sierpnia 2014 ALTUSTFI Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E i F.
19 sierpnia 2014 ALTUSTFI Ostatni dzień notowań na GPW 16.380.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
11 lipca 2014 ALTUSTFI Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 16.380.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
4 lipca 2014 ALTUSTFI Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy instytucjonalnej.
30 czerwca 2014 ALTUSTFI Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy detalicznej.
27 czerwca 2014 ALTUSTFI Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy instytucjonalnej.
26 czerwca 2014 ALTUSTFI Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy detalicznej.
25 czerwca 2014 ALTUSTFI Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii F.
13 czerwca 2014 ALTUSTFI Początek budowania księgi popytu na akcje serii F.