RUNICOM

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2018 RUNICOM Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 RUNICOM Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
31 lipca 2018 RUNICOM Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.
15 maja 2018 RUNICOM Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 RUNICOM Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 RUNICOM Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 RUNICOM Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 RUNICOM Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 RUNICOM Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 RUNICOM Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 RUNICOM NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
16 sierpnia 2016 RUNICOM Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
6 lipca 2016 RUNICOM Publikacja raportu za 2015 rok.
30 czerwca 2016 RUNICOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
16 maja 2016 RUNICOM Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 RUNICOM Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 RUNICOM Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 września 2015 RUNICOM NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
14 sierpnia 2015 RUNICOM Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
14 lipca 2015 RUNICOM Publikacja raportu za 2014 rok.
30 czerwca 2015 RUNICOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
15 maja 2015 RUNICOM Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 RUNICOM Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 RUNICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 RUNICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
21 lipca 2014 RUNICOM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2014 RUNICOM ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmiany statutu.
23 czerwca 2014 RUNICOM NWZA ws. zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru.
13 czerwca 2014 RUNICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 RUNICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
27 marca 2014 RUNICOM Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
26 marca 2014 RUNICOM Scalenie akcji w stosunku 10:1.
17 marca 2014 RUNICOM Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
11 marca 2014 RUNICOM Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
21 lutego 2014 RUNICOM NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na NC, połączenia akcji oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 RUNICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 stycznia 2014 RUNICOM NWZA ws. m.in. połączenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na NC, uchylenia uchwał nr 9 i 10 NWZ z 29.08.2013r oraz zmiany statutu.
30 grudnia 2013 RUNICOM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 listopada 2013 RUNICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
29 sierpnia 2013 RUNICOM NWZA ws. zmian statutu, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru.
14 sierpnia 2013 RUNICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
29 czerwca 2013 RUNICOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
13 czerwca 2013 RUNICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 RUNICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
29 kwietnia 2013 RUNICOM NWZA ws. przyjęcia nowej polityki rachunkowości, zmiany statutu, kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru oraz uchylenia uchwały nr 3 NWZA z dnia 27 grudnia 2012 roku.
14 lutego 2013 RUNICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
27 grudnia 2012 RUNICOM NWZA ws. zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
14 listopada 2012 RUNICOM Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 RUNICOM Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
15 maja 2012 RUNICOM Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 RUNICOM WZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
13 kwietnia 2012 RUNICOM Publikacja raportu za 2011 rok.
12 marca 2012 RUNICOM NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, emisji obligacji zamiennych na akcje serii I oraz zmian w statucie.
14 lutego 2012 RUNICOM Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
2 stycznia 2012 RUNICOM NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2011 RUNICOM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
3 listopada 2011 RUNICOM NWZA ws. uchylenia uchwał nr 5, 6, 7, 8, 9 NWZA z 24 lutego 2011, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
18 sierpnia 2011 RUNICOM Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E.
10 sierpnia 2011 RUNICOM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 RUNICOM WZA
13 czerwca 2011 RUNICOM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 RUNICOM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
24 lutego 2011 RUNICOM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
14 lutego 2011 RUNICOM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2010 roku.
10 stycznia 2011 RUNICOM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
5 stycznia 2011 RUNICOM Debiut spółki na NC.