HONEYPAY

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2024 HONEYPAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
9 sierpnia 2024 HONEYPAY Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
10 kwietnia 2024 HONEYPAY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 grudnia 2023 HONEYPAY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
30 listopada 2023 HONEYPAY Początek notowań spółki MAXIMUS (MAX) pod nazwą HONEYPAY (HPG) w związku ze zmianą firmy.
27 listopada 2023 HONEYPAY Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
17 listopada 2023 HONEYPAY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
9 sierpnia 2023 HONEYPAY Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 HONEYPAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
8 maja 2023 HONEYPAY Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
24 kwietnia 2023 HONEYPAY Publikacja raportu za 2022 rok.
13 lutego 2023 HONEYPAY Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
20 października 2022 HONEYPAY Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
15 sierpnia 2022 HONEYPAY Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 HONEYPAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2022 HONEYPAY Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 HONEYPAY Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 HONEYPAY Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
14 lutego 2022 HONEYPAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
6 listopada 2020 HONEYPAY Publikacja raportu za II, III i IV kwartał 2019 roku.
5 grudnia 2019 HONEYPAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
6 listopada 2019 HONEYPAY Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
11 kwietnia 2019 HONEYPAY Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 HONEYPAY Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 września 2018 HONEYPAY NWZA ws. zmiany treści statutu, odwołania i powołania członków RN, udzielenia absolutorium członkom RN, odwołania i powołania prezesa zarządu, udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.
14 sierpnia 2018 HONEYPAY Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
12 czerwca 2018 HONEYPAY ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.
15 maja 2018 HONEYPAY Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
9 kwietnia 2018 HONEYPAY Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 HONEYPAY Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 HONEYPAY Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 HONEYPAY Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
22 maja 2017 HONEYPAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
15 maja 2017 HONEYPAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
19 kwietnia 2017 HONEYPAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 HONEYPAY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 HONEYPAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 HONEYPAY Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
19 maja 2016 HONEYPAY ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku za rok 2015.
13 maja 2016 HONEYPAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 lutego 2016 HONEYPAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 HONEYPAY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 HONEYPAY Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
3 sierpnia 2015 HONEYPAY Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
15 czerwca 2015 HONEYPAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
4 maja 2015 HONEYPAY Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 lutego 2015 HONEYPAY Publikacja raportu za 2014 rok.
6 lutego 2015 HONEYPAY Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
24 listopada 2014 HONEYPAY Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
21 listopada 2014 HONEYPAY Scalenie akcji w stosunku 10:1.
14 listopada 2014 HONEYPAY Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
7 listopada 2014 HONEYPAY Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
3 listopada 2014 HONEYPAY Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
4 sierpnia 2014 HONEYPAY Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 HONEYPAY ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, scalenia akcji, zmiany uchwał nr 13/2012 i 14/2012 ZWZ z dnia 06.06.2012r oraz zmiany statutu.
5 maja 2014 HONEYPAY Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 HONEYPAY Publikacja raportu za 2013 rok.
3 lutego 2014 HONEYPAY Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
4 listopada 2013 HONEYPAY Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
2 sierpnia 2013 HONEYPAY Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
6 maja 2013 HONEYPAY Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
4 marca 2013 HONEYPAY WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
19 lutego 2013 HONEYPAY Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
21 stycznia 2013 HONEYPAY Publikacja raportu za 2012 rok.
5 listopada 2012 HONEYPAY Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
2 sierpnia 2012 HONEYPAY Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
6 czerwca 2012 HONEYPAY WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Akcyjnej SFERAZAKUPOW.PL zależnej od MAXIMUS S.A.
7 maja 2012 HONEYPAY Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 HONEYPAY Publikacja raportu za 2011 rok.
1 lutego 2012 HONEYPAY Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
2 listopada 2011 HONEYPAY Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
2 sierpnia 2011 HONEYPAY Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
9 czerwca 2011 HONEYPAY WZA
10 maja 2011 HONEYPAY Publikacja raportu na 2010 rok.
4 maja 2011 HONEYPAY Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
22 lutego 2011 HONEYPAY Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.