GCINVEST

Data Spółka Wydarzenie
24 listopada 2017 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
17 sierpnia 2017 GCINVEST ZWZA
13 czerwca 2017 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
31 marca 2017 GCINVEST NWZA ws. powołania nowych członków RN.
14 lutego 2017 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
28 grudnia 2016 GCINVEST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
15 listopada 2016 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
1 czerwca 2016 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
25 maja 2016 GCINVEST NWZA ws. odwołania dotychczasowych członków RN oraz powołania nowych członków RN.
12 lutego 2016 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
22 grudnia 2015 GCINVEST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
10 listopada 2015 GCINVEST Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
11 września 2015 GCINVEST Publikacja raportu za 2014 rok.
4 września 2015 GCINVEST Publikacja raportu za II kwartał 2015.
30 czerwca 2015 GCINVEST Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
27 lutego 2015 GCINVEST Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
7 stycznia 2015 GCINVEST NWZA ws. wynagradzania nowych członków RN oraz zmian w składzie RN.
8 grudnia 2014 GCINVEST ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.
3 grudnia 2014 GCINVEST Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 listopada 2014 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
31 października 2014 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
5 września 2014 GCINVEST Publikacja skonsolidowanych raportów za I i II kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 GCINVEST Publikacja jednostkowego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 GCINVEST ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 GCINVEST ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
21 czerwca 2013 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 lutego 2013 GCINVEST NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
14 lutego 2013 GCINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 GCINVEST Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
5 listopada 2012 GCINVEST NWZA ws. wprowadzenia akcji na okaziciela serii D oraz praw do akcji na okaziciela serii D do obrotu na NC oraz zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2012 GCINVEST Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
9 lipca 2012 GCINVEST NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu spółki.
22 czerwca 2012 GCINVEST WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
14 czerwca 2012 GCINVEST Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 GCINVEST Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 GCINVEST Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 GCINVEST Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 GCINVEST Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 GCINVEST WZA
22 czerwca 2011 GCINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 GCINVEST Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 GCINVEST Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
26 kwietnia 2011 GCINVEST Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
21 kwietnia 2011 GCINVEST Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
31 marca 2011 GCINVEST Debiut spółki na NC.