HUTMEN

Data Spółka Wydarzenie
18 kwietnia 2017 HUTMEN Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
22 marca 2017 HUTMEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
17 stycznia 2017 HUTMEN Dzień wykupu akcji spółki przez Boryszew S.A. po cenie 5,31 zł za akcję.
12 stycznia 2017 HUTMEN Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
9 listopada 2016 HUTMEN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 HUTMEN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 HUTMEN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
20 czerwca 2016 HUTMEN ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty powstałej na działalności spółki w 2015 roku.
12 maja 2016 HUTMEN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
15 kwietnia 2016 HUTMEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 HUTMEN Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
20 listopada 2015 HUTMEN Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Boryszew SA, SPV Boryszew 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Impex-invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oraz SPV Impexmetal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
9 listopada 2015 HUTMEN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
29 października 2015 HUTMEN NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 31 października 2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
22 października 2015 HUTMEN Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Boryszew SA, SPV Boryszew 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Impex-invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oraz SPV Impexmetal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
12 sierpnia 2015 HUTMEN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 HUTMEN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
12 maja 2015 HUTMEN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 kwietnia 2015 HUTMEN ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014 oraz zmian w składzie RN.
16 marca 2015 HUTMEN Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 HUTMEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
13 listopada 2014 HUTMEN Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Boryszew SA, SPV Boryszew 3 sp. z o.o., Impexmetal SA oraz Impex-invest sp. z o.o.
31 października 2014 HUTMEN NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 października 2014 HUTMEN Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Boryszew SA, SPV Boryszew 3 sp. z o.o., Impexmetal SA oraz Impex-invest sp. z o.o.
12 sierpnia 2014 HUTMEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 HUTMEN ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
12 maja 2014 HUTMEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 kwietnia 2014 HUTMEN Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
19 lutego 2014 HUTMEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
12 listopada 2013 HUTMEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
21 sierpnia 2013 HUTMEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
4 czerwca 2013 HUTMEN ZWZA ws. m.in. podziału zysku z działalności spółki w roku 2012.
13 maja 2013 HUTMEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
17 kwietnia 2013 HUTMEN Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
20 lutego 2013 HUTMEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 HUTMEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
21 sierpnia 2012 HUTMEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
30 maja 2012 HUTMEN WZA ws. m.in. sposobu podziału zysku z działalności spółki w roku 2011 oraz programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
11 maja 2012 HUTMEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 kwietnia 2012 HUTMEN Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
21 lutego 2012 HUTMEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 HUTMEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
18 października 2011 HUTMEN NWZA ws. zmiany siedziby spółki oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2011 HUTMEN NWZA ws. m.in. zmiany w przedmiocie działalności spółki, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
10 sierpnia 2011 HUTMEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
22 czerwca 2011 HUTMEN WZA
10 maja 2011 HUTMEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
14 kwietnia 2011 HUTMEN Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
25 lutego 2011 HUTMEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
17 grudnia 2010 HUTMEN Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
3 listopada 2010 HUTMEN Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.