GENERGY

Data Spółka Wydarzenie
10 stycznia 2023 GENERGY Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
10 grudnia 2020 GENERGY NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 listopada 2020 GENERGY Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
27 lipca 2020 GENERGY Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
1 czerwca 2020 GENERGY Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 GENERGY Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 GENERGY Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 GENERGY Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
8 sierpnia 2019 GENERGY Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
1 lipca 2019 GENERGY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2019 GENERGY Publikacja raportu za 2018 rok.
16 maja 2019 GENERGY NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji, zmiany firmy spółki, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki oraz zmiany statutu.
15 maja 2019 GENERGY Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
8 kwietnia 2019 GENERGY Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
9 listopada 2018 GENERGY Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
20 sierpnia 2018 GENERGY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
13 sierpnia 2018 GENERGY Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
30 maja 2018 GENERGY Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 GENERGY Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 GENERGY Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
27 listopada 2017 GENERGY NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2017 GENERGY Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 GENERGY Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 GENERGY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 GENERGY Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 GENERGY Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 GENERGY Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
25 stycznia 2017 GENERGY NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii G, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
14 listopada 2016 GENERGY Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 GENERGY Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 GENERGY ZWZA ws. m.in. określenia sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
27 czerwca 2016 GENERGY Publikacja raportu za 2015 rok.
13 czerwca 2016 GENERGY Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 GENERGY Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 GENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 GENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 GENERGY ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.
29 czerwca 2015 GENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 GENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 GENERGY ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
16 lutego 2015 GENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 GENERGY Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
31 października 2014 GENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
15 października 2014 GENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
7 października 2014 GENERGY NWZA ws. zmian w składzie RN.
30 czerwca 2014 GENERGY ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
27 maja 2014 GENERGY Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 GENERGY Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 GENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 GENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 GENERGY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 GENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 oraz za cały 2012 rok.
14 lutego 2013 GENERGY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
21 listopada 2012 GENERGY NWZA ws. zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Kolgard-Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce, wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę od byłego prezesa zarządu Pana Wojciecha Saka, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez niego zarządu.
14 listopada 2012 GENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 GENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 GENERGY Publikacja jednostkowego raportu za II kwartał 2012 roku.
19 czerwca 2012 GENERGY WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 GENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 GENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
15 lutego 2012 GENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
8 listopada 2011 GENERGY Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
26 września 2011 GENERGY Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
5 września 2011 GENERGY Początek notowań spółki DIVICOM (DVC) pod nazwą GENERGY (GNR), na wniosek spółki.
8 sierpnia 2011 GENERGY Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
16 czerwca 2011 GENERGY WZA
10 maja 2011 GENERGY Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
27 kwietnia 2011 GENERGY Publikacja raportu za 2010 rok.
7 kwietnia 2011 GENERGY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody i udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia aktywa o znacznej wartości.
21 lutego 2011 GENERGY NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz rekomendowania zarządowi dokonania badania spółki Kolgard – Oil sp. z o.o.
14 lutego 2011 GENERGY Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.