ESOTIQ

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
27 maja 2024 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
24 kwietnia 2024 ESOTIQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
28 listopada 2023 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
18 sierpnia 2023 ESOTIQ Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
21 lipca 2023 ESOTIQ Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
20 lipca 2023 ESOTIQ Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
30 czerwca 2023 ESOTIQ ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
26 maja 2023 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 ESOTIQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
27 lutego 2023 ESOTIQ NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.
20 grudnia 2022 ESOTIQ NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania lub odwołania członków RN.
28 listopada 2022 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 ESOTIQ Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
28 września 2022 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
15 sierpnia 2022 ESOTIQ Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
11 sierpnia 2022 ESOTIQ Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
20 czerwca 2022 ESOTIQ ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
27 maja 2022 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 ESOTIQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
24 listopada 2021 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
14 października 2021 ESOTIQ NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 19 stycznia 2018 roku.
28 września 2021 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 ESOTIQ ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
26 maja 2021 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 ESOTIQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
25 listopada 2020 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
23 września 2020 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 ESOTIQ ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
29 lipca 2020 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 ESOTIQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
20 listopada 2019 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
10 października 2019 ESOTIQ Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
25 września 2019 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
10 września 2019 ESOTIQ Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
9 września 2019 ESOTIQ Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
27 czerwca 2019 ESOTIQ ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
17 kwietnia 2019 ESOTIQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
27 listopada 2018 ESOTIQ Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
10 października 2018 ESOTIQ Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
12 września 2018 ESOTIQ Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
10 września 2018 ESOTIQ Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
7 września 2018 ESOTIQ Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
27 czerwca 2018 ESOTIQ ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
24 maja 2018 ESOTIQ Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
5 kwietnia 2018 ESOTIQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
19 stycznia 2018 ESOTIQ NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki oraz wynagradzania członków RN i Komitetu Audytu.
29 listopada 2017 ESOTIQ Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
27 września 2017 ESOTIQ Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 ESOTIQ ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 ESOTIQ NWZA ws. podziału spółki.
30 maja 2017 ESOTIQ Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
25 kwietnia 2017 ESOTIQ Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
17 lutego 2017 ESOTIQ NWZA ws. podziału spółki oraz zmian w składzie RN.
23 listopada 2016 ESOTIQ Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
29 września 2016 ESOTIQ Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 ESOTIQ ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 ESOTIQ Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 ESOTIQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
28 grudnia 2015 ESOTIQ NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
16 listopada 2015 ESOTIQ Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
16 września 2015 ESOTIQ Wprowadzenie do obrotu na GPW 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
15 września 2015 ESOTIQ Ostatni dzień notowania na GPW 450.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
31 sierpnia 2015 ESOTIQ Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
20 lipca 2015 ESOTIQ Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
16 lipca 2015 ESOTIQ Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 450.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F, 600.000 akcji serii B, 4.000 akcji serii C oraz 150.000 akcji serii D. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
15 lipca 2015 ESOTIQ Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
8 lipca 2015 ESOTIQ Zakończenie zapisów w transzy instytucjonalnej na akcje serii F.
6 lipca 2015 ESOTIQ Początek zapisów w transzy instytucjonalnej na akcje serii F.
3 lipca 2015 ESOTIQ Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii F.
2 lipca 2015 ESOTIQ Zakończenie zapisów w transzy indywidualnej na akcje serii F.
26 czerwca 2015 ESOTIQ ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
25 czerwca 2015 ESOTIQ Początek budowy księgi popytu i zapisów w transzy indywidualnej na akcje serii F.
15 maja 2015 ESOTIQ Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
7 maja 2015 ESOTIQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
7 kwietnia 2015 ESOTIQ NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 WZA z dnia 10.10.2014 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
16 lutego 2015 ESOTIQ Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ESOTIQ Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
10 października 2014 ESOTIQ NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 ESOTIQ Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 ESOTIQ ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013, dopuszczenia do obrotu na NC akcji serii E, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
6 czerwca 2014 ESOTIQ Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 ESOTIQ Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 kwietnia 2014 ESOTIQ NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii B, C i D, zmiany przedmiotu działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 ESOTIQ Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ESOTIQ Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ESOTIQ Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 ESOTIQ ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz zmiany uchwały numer 14/2012 ZWZ z 22 czerwca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru.
31 maja 2013 ESOTIQ Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 ESOTIQ Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 ESOTIQ Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ESOTIQ Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 ESOTIQ Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
22 czerwca 2012 ESOTIQ WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
11 maja 2012 ESOTIQ Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
13 kwietnia 2012 ESOTIQ Publikacja raportu za 2011 rok.
13 marca 2012 ESOTIQ NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
14 lutego 2012 ESOTIQ Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 ESOTIQ Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 ESOTIQ Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
12 lipca 2011 ESOTIQ Split akcji w stosunku 1:10.
20 czerwca 2011 ESOTIQ Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
16 czerwca 2011 ESOTIQ Debiut spółki na NC.