MERCATOR

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
9 lipca 2024 MERCATOR NWZA ws. powołania członka RN.
29 maja 2024 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
28 maja 2024 MERCATOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
29 kwietnia 2024 MERCATOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
31 października 2023 MERCATOR NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Brestia sp. z o.o. oraz połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Trino sp. z o.o.
29 września 2023 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
14 lipca 2023 MERCATOR Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
30 czerwca 2023 MERCATOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
29 czerwca 2023 MERCATOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
23 czerwca 2023 MERCATOR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku i wypłaty dywidendy.
30 maja 2023 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
2 maja 2023 MERCATOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
17 marca 2023 MERCATOR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
17 marca 2023 MERCATOR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
20 stycznia 2023 MERCATOR NWZA ws. zwiększenia z 5 do 6 liczby członków RN oraz powołania członka RN.
29 listopada 2022 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
27 lipca 2022 MERCATOR NWZA ws. zmiany uchwały nr 18 ZWZ z dnia 3 czerwca 2020 roku oraz uchylenia uchwał nr 6, 7 i 8 NWZ z dnia 27 stycznia 2022 roku.
9 czerwca 2022 MERCATOR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
17 maja 2022 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
14 kwietnia 2022 MERCATOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
18 marca 2022 MERCATOR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks WIG20.
10 lutego 2022 MERCATOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
27 stycznia 2022 MERCATOR NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 7 czerwca 2019 r., powołania członka RN, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki przez jej spółkę lub spółki zależne oraz zmiany statutu.
15 listopada 2021 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
15 września 2021 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
14 lipca 2021 MERCATOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 42.641 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
12 maja 2021 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
20 kwietnia 2021 MERCATOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
19 marca 2021 MERCATOR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20, opuszczając jednocześnie skład indeksu mWIG40.
17 marca 2021 MERCATOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
9 listopada 2020 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
28 października 2020 MERCATOR NWZA ws. zmiany uchwały nr 18 ZWZ z 3 czerwca 2020 r.
9 września 2020 MERCATOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.425 akcji na okaziciela serii H.
7 września 2020 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
26 czerwca 2020 MERCATOR Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
19 czerwca 2020 MERCATOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
18 czerwca 2020 MERCATOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
3 czerwca 2020 MERCATOR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019, wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15 maja 2020 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 marca 2020 MERCATOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
16 września 2019 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
7 czerwca 2019 MERCATOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
17 maja 2019 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
25 marca 2019 MERCATOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 listopada 2018 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
29 sierpnia 2018 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 MERCATOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
15 maja 2018 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
12 kwietnia 2018 MERCATOR NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków zarządu oraz kluczowych menedżerów spółki i jej grupy kapitałowej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i in.
19 marca 2018 MERCATOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
30 listopada 2017 MERCATOR NWZA ws. powołania członka RN.
14 listopada 2017 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 sierpnia 2017 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
21 sierpnia 2017 MERCATOR NWZA ws. transgranicznego połączenia przez przejęcie Mercator Medical S.A. z Plakentia Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr.
18 lipca 2017 MERCATOR Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
11 lipca 2017 MERCATOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
10 lipca 2017 MERCATOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
30 czerwca 2017 MERCATOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
12 maja 2017 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
17 marca 2017 MERCATOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
7 lutego 2017 MERCATOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 145.700 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 listopada 2016 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
21 października 2016 MERCATOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
20 października 2016 MERCATOR Dzień ostatniego notowania na GPW 1.800.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
4 października 2016 MERCATOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.800.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
16 września 2016 MERCATOR Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G.
15 września 2016 MERCATOR Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G.
14 września 2016 MERCATOR Zakończenie procesu budowy księgi popytu na akcje serii G.
7 września 2016 MERCATOR Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu na akcje serii G.
25 sierpnia 2016 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 czerwca 2016 MERCATOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
16 maja 2016 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
5 maja 2016 MERCATOR NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu.
21 marca 2016 MERCATOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
7 grudnia 2015 MERCATOR NWZA ws. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu.
16 listopada 2015 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
20 lipca 2015 MERCATOR Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
2 lipca 2015 MERCATOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
1 lipca 2015 MERCATOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
24 czerwca 2015 MERCATOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 i wypłaty dywidendy.
13 maja 2015 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
17 marca 2015 MERCATOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
10 listopada 2014 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
26 sierpnia 2014 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
25 lipca 2014 MERCATOR Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
8 lipca 2014 MERCATOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
4 lipca 2014 MERCATOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
30 czerwca 2014 MERCATOR ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2014 MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 MERCATOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
21 stycznia 2014 MERCATOR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-chemia.
17 stycznia 2014 MERCATOR Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela: 12.900 akcji serii A2, 1.500.000 akcji serii B, 160.850 akcji serii C, 702.050 akcji serii D2 oraz 2.160.850 akcji serii E.
16 stycznia 2014 MERCATOR Ostatni dzień notowań na GPW 2.160.850 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
21 listopada 2013 MERCATOR Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.160.850 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
12 listopada 2013 MERCATOR Zakończenia przyjmowania zapisów w transzy otwartej.
8 listopada 2013 MERCATOR Zakończenia przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
4 listopada 2013 MERCATOR Początek przyjmowania zapisów w transzy otwartej i od inwestorów instytucjonalnych.
31 października 2013 MERCATOR Zakończenie budowy księgi popytu
30 października 2013 MERCATOR Początek budowy księgi popytu.