MEGASONIC

Data Spółka Wydarzenie
11 marca 2019 MEGASONIC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
14 listopada 2018 MEGASONIC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
4 września 2018 MEGASONIC NWZA ws. zmiany statutu.
14 sierpnia 2018 MEGASONIC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
18 lipca 2018 MEGASONIC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
1 czerwca 2018 MEGASONIC Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 MEGASONIC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 MEGASONIC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 MEGASONIC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 MEGASONIC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
24 lipca 2017 MEGASONIC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
19 czerwca 2017 MEGASONIC Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 MEGASONIC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 MEGASONIC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 MEGASONIC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 MEGASONIC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
5 lipca 2016 MEGASONIC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
9 czerwca 2016 MEGASONIC Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 MEGASONIC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 MEGASONIC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
18 stycznia 2016 MEGASONIC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, realizacji Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników spółki oraz zmiany statutu.
13 listopada 2015 MEGASONIC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
16 września 2015 MEGASONIC NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i in.
12 sierpnia 2015 MEGASONIC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 MEGASONIC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
2 czerwca 2015 MEGASONIC Publikacja raportu za 2014 rok.
13 maja 2015 MEGASONIC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 lutego 2015 MEGASONIC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
26 listopada 2014 MEGASONIC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
12 listopada 2014 MEGASONIC Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
7 sierpnia 2014 MEGASONIC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 MEGASONIC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
9 czerwca 2014 MEGASONIC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
4 czerwca 2014 MEGASONIC Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 MEGASONIC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
12 marca 2014 MEGASONIC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 448.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 44.062 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 lutego 2014 MEGASONIC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.