SATIS

Data Spółka Wydarzenie
25 listopada 2024 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
20 maja 2024 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
29 kwietnia 2024 SATIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
28 listopada 2023 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
20 września 2023 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
28 czerwca 2023 SATIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
25 maja 2023 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 SATIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
25 listopada 2022 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
26 września 2022 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
28 czerwca 2022 SATIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
25 maja 2022 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 SATIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
7 lutego 2022 SATIS NWZA ws. wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec byłych członków zarządu i in.
26 listopada 2021 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
27 września 2021 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
24 czerwca 2021 SATIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
28 maja 2021 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 SATIS Początek notowań spółki IALBGR (IAG) pod nazwą SATIS (STS) w związku ze zmianą firmy.
28 kwietnia 2021 SATIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 września 2020 SATIS NWZA ws. zmian w RN oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
23 czerwca 2020 SATIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
29 maja 2020 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 SATIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
31 sierpnia 2019 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
13 czerwca 2019 SATIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
30 kwietnia 2019 SATIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
7 listopada 2018 SATIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017.
25 października 2018 SATIS NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
1 października 2018 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
1 sierpnia 2018 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 czerwca 2018 SATIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 SATIS ZWZA ws. m.in. sposobu podziału/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
14 czerwca 2017 SATIS NWZA ws. odwołania członków RN, zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków RN, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
30 maja 2017 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 SATIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
28 grudnia 2016 SATIS NWZA ws. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku zarządu o wyrażenie zgody na zbycie akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie oraz upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia.
16 grudnia 2016 SATIS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2016 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
24 października 2016 SATIS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
19 września 2016 SATIS Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 28,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez iAlbatros Group S.A.
16 września 2016 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
22 sierpnia 2016 SATIS Początek zapisów na sprzedaż akcji po 28,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez iAlbatros Group S.A.
21 lipca 2016 SATIS Wprowadzenie do obrotu na GPW 354.354 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
22 czerwca 2016 SATIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
16 maja 2016 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 SATIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
27 kwietnia 2016 SATIS Początek notowań spółki SMT (SMT) pod nazwą IALBGR (IAG), w związku ze zmianą firmy.
18 marca 2016 SATIS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
9 marca 2016 SATIS NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
29 lutego 2016 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
18 czerwca 2015 SATIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
14 maja 2015 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 SATIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 SATIS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
18 czerwca 2014 SATIS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela: 3.672.780 akcji serii D, 318.077 akcji serii E, 317.466 akcji serii F.
14 maja 2014 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
5 maja 2014 SATIS NWZA ws. połączenia ze spółką AdvFinance Spółka z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
30 kwietnia 2014 SATIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
10 marca 2014 SATIS NWZA ws. zmiany statutu.
24 lutego 2014 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
15 stycznia 2014 SATIS NWZA ws. uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z dnia 07.08.2013r oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
13 listopada 2013 SATIS NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych oraz ich umorzenie, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych serii E z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
30 sierpnia 2013 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
8 sierpnia 2013 SATIS NWZA ws. zmian statutu, zmian w składzie RN oraz powierzenia całej RN zadań komitetu audytowego.
5 czerwca 2013 SATIS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
17 kwietnia 2013 SATIS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
6 marca 2013 SATIS Początek notowań spółki ADVGRUPA (ADV) pod nazwą SMT (SMT), w związku ze zmianą firmy.
28 lutego 2013 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
26 listopada 2012 SATIS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i in.
14 listopada 2012 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
18 czerwca 2012 SATIS WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
15 maja 2012 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 SATIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
19 marca 2012 SATIS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
20 lutego 2012 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
7 grudnia 2011 SATIS NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję Amerykańskich Akcji/Kwitów Depozytowych, wprowadzenia systemu opcji menadżerskich, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie i w składzie RN.
14 listopada 2011 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
30 sierpnia 2011 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 SATIS WZA
14 czerwca 2011 SATIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
12 maja 2011 SATIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
15 kwietnia 2011 SATIS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
13 kwietnia 2011 SATIS Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
14 lutego 2011 SATIS Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
23 listopada 2010 SATIS NWZA
28 września 2010 SATIS Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A.