MIDAS

Data Spółka Wydarzenie
9 sierpnia 2016 MIDAS Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
28 czerwca 2016 MIDAS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
31 maja 2016 MIDAS Dzień wykupu akcji spółki przez Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 0,81 zł za akcję.
25 maja 2016 MIDAS Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
20 maja 2016 MIDAS NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzącym w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej.
11 maja 2016 MIDAS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
5 maja 2016 MIDAS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
19 kwietnia 2016 MIDAS Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,81 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polkomtel sp. z o.o.
21 marca 2016 MIDAS Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,81 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polkomtel sp. z o.o.
29 lutego 2016 MIDAS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
10 listopada 2015 MIDAS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
25 sierpnia 2015 MIDAS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
23 lipca 2015 MIDAS NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki.
24 czerwca 2015 MIDAS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
13 maja 2015 MIDAS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 MIDAS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
3 marca 2015 MIDAS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 MIDAS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 MIDAS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
26 sierpnia 2014 MIDAS NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki.
30 czerwca 2014 MIDAS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 MIDAS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 MIDAS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
12 grudnia 2013 MIDAS NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wynagrodzenia członków RN.
14 listopada 2013 MIDAS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 MIDAS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
21 czerwca 2013 MIDAS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto Spółki za 2012 rok oraz połączenia transgranicznego z Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze.
15 maja 2013 MIDAS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 MIDAS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 MIDAS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 października 2012 MIDAS WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
31 sierpnia 2012 MIDAS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
15 maja 2012 MIDAS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
7 maja 2012 MIDAS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
4 maja 2012 MIDAS Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
30 marca 2012 MIDAS Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
20 marca 2012 MIDAS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
27 lutego 2012 MIDAS Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
20 lutego 2012 MIDAS Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
15 lutego 2012 MIDAS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
16 grudnia 2011 MIDAS Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
14 listopada 2011 MIDAS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 MIDAS Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zygmunta Solorza-Żaka.
24 października 2011 MIDAS Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zygmunta Solorza-Żaka.
17 października 2011 MIDAS WZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.
31 sierpnia 2011 MIDAS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
18 lipca 2011 MIDAS Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
15 lipca 2011 MIDAS Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
13 czerwca 2011 MIDAS Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
17 maja 2011 MIDAS Ostatni dzień notowania praw poboru akcji serii C.
10 maja 2011 MIDAS Pierwszy dzień notowania praw poboru akcji serii C.
9 maja 2011 MIDAS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
28 marca 2011 MIDAS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
20 marca 2011 MIDAS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
23 lutego 2011 MIDAS NWZA
13 grudnia 2010 MIDAS NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej, pokrycia straty za 2009 rok oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
15 listopada 2010 MIDAS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
29 października 2010 MIDAS WZA