YAWAL

Data Spółka Wydarzenie
27 października 2015 YAWAL Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
26 października 2015 YAWAL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
28 sierpnia 2015 YAWAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 YAWAL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 YAWAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 YAWAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 YAWAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
26 września 2014 YAWAL NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 WZA z dnia 20 czerwca 2014, zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu.
29 sierpnia 2014 YAWAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 YAWAL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
20 czerwca 2014 YAWAL NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
23 maja 2014 YAWAL NWZA ws. wyboru członka RN oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych.
15 maja 2014 YAWAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 YAWAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 YAWAL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poway Holdings Limited sp. z o.o.
14 lutego 2014 YAWAL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poway Holdings Limited sp. z o.o.
14 listopada 2013 YAWAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
12 listopada 2013 YAWAL NWZA ws. ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków RN delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, odwołania członków zarządu, zmiany statutu, powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki.
30 sierpnia 2013 YAWAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
15 lipca 2013 YAWAL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Daniela Mzyka, Edmunda Mzyka, Werder Sp. z o.o., Karolinę Mzyk i Yawal SA.
28 czerwca 2013 YAWAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
14 czerwca 2013 YAWAL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Daniela Mzyka, Edmunda Mzyka, Werder Sp. z o.o., Karolinę Mzyk i Yawal SA.
13 maja 2013 YAWAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 YAWAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
25 lutego 2013 YAWAL NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa: „Wydział Tłoczni” oraz „Wydział Prefabrykacji”.
14 listopada 2012 YAWAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 YAWAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
21 czerwca 2012 YAWAL WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 YAWAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 YAWAL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 YAWAL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
4 stycznia 2012 YAWAL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
14 listopada 2011 YAWAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 YAWAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
5 sierpnia 2011 YAWAL NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego) zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
22 czerwca 2011 YAWAL WZA
13 maja 2011 YAWAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 YAWAL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 YAWAL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.