UNFOLD

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2024 UNFOLD Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
12 września 2024 UNFOLD Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
17 maja 2024 UNFOLD Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
12 kwietnia 2024 UNFOLD Publikacja raportu za 2023 rok.
17 listopada 2023 UNFOLD Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
12 września 2023 UNFOLD Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
30 czerwca 2023 UNFOLD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
19 maja 2023 UNFOLD Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
12 kwietnia 2023 UNFOLD Publikacja raportu za 2022 rok.
8 grudnia 2022 UNFOLD Początek notowań spółki VENTUREIN (VTI) pod nazwą UNFOLD (UNF) w związku ze zmianą firmy.
17 listopada 2022 UNFOLD Wprowadzenie do obrotu na GPW 461.656 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
14 listopada 2022 UNFOLD Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 września 2022 UNFOLD Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 UNFOLD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
16 maja 2022 UNFOLD Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
16 marca 2022 UNFOLD Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 UNFOLD Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 UNFOLD Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
17 maja 2021 UNFOLD NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz udzielenia prezesowi zarządu absolutorium za rok obrotowy 2020.
14 maja 2021 UNFOLD Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
7 maja 2021 UNFOLD Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
28 kwietnia 2021 UNFOLD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
27 kwietnia 2021 UNFOLD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
20 kwietnia 2021 UNFOLD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
26 lutego 2021 UNFOLD Publikacja raportu za 2020 rok.
16 listopada 2020 UNFOLD Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
28 września 2020 UNFOLD Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
27 lipca 2020 UNFOLD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
15 maja 2020 UNFOLD Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 UNFOLD Publikacja raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 UNFOLD Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 UNFOLD Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 UNFOLD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 UNFOLD Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
24 kwietnia 2019 UNFOLD Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 UNFOLD Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
30 sierpnia 2018 UNFOLD Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
8 czerwca 2018 UNFOLD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
14 maja 2018 UNFOLD Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
29 kwietnia 2018 UNFOLD Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 UNFOLD Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
8 listopada 2017 UNFOLD Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
6 listopada 2017 UNFOLD Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 5.000.000 akcji serii A, 840.000 akcji serii B, 1.000.000 akcji serii C, 1.000.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E, 6.000.000 akcji serii F, 15.000.000 akcji serii G. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
5 października 2017 UNFOLD Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów na akcje serii G.
3 października 2017 UNFOLD Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów na akcje serii G.
2 października 2017 UNFOLD Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii G.
28 września 2017 UNFOLD Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje serii G.
14 sierpnia 2017 UNFOLD Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 UNFOLD ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
12 maja 2017 UNFOLD Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 UNFOLD Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 UNFOLD Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 UNFOLD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, zmiany statutu, przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, komitetu audytu, odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
16 sierpnia 2016 UNFOLD Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 UNFOLD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
10 czerwca 2016 UNFOLD Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 UNFOLD Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
25 lutego 2016 UNFOLD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia do obrotu na NC akcji serii F i praw do akcji serii F oraz zmiany statutu.
15 lutego 2016 UNFOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 UNFOLD Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 UNFOLD Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 UNFOLD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
12 czerwca 2015 UNFOLD Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 UNFOLD Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 UNFOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 UNFOLD Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 UNFOLD Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 UNFOLD ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz zmiany statutu.
3 czerwca 2014 UNFOLD Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 UNFOLD Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 UNFOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 UNFOLD Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 UNFOLD Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
1 lipca 2013 UNFOLD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / podziału zysku za rok obrotowy 2012.
30 czerwca 2013 UNFOLD Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 UNFOLD Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 UNFOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 UNFOLD Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
10 sierpnia 2012 UNFOLD Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 UNFOLD WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
14 czerwca 2012 UNFOLD Publikacja raportu za 2011 rok.
11 maja 2012 UNFOLD Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
10 lutego 2012 UNFOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 UNFOLD Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
15 września 2011 UNFOLD NWZA ws. przyjęcia zasad programu opcyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
16 sierpnia 2011 UNFOLD Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
8 sierpnia 2011 UNFOLD WZA
28 czerwca 2011 UNFOLD Publikacja raportu za 2010 rok.
7 czerwca 2011 UNFOLD Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
16 maja 2011 UNFOLD Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 UNFOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
23 listopada 2010 UNFOLD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.