PCHVENTURE

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2018 PCHVENTURE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 PCHVENTURE Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
31 lipca 2018 PCHVENTURE Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.
15 maja 2018 PCHVENTURE Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 PCHVENTURE Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 PCHVENTURE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 PCHVENTURE Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 PCHVENTURE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 PCHVENTURE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 PCHVENTURE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 PCHVENTURE NWZA ws. zmian statutu.
30 sierpnia 2016 PCHVENTURE NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
16 sierpnia 2016 PCHVENTURE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 PCHVENTURE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
20 czerwca 2016 PCHVENTURE Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 PCHVENTURE Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
7 marca 2016 PCHVENTURE Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 PCHVENTURE Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 września 2015 PCHVENTURE NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
14 sierpnia 2015 PCHVENTURE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 PCHVENTURE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
30 czerwca 2015 PCHVENTURE Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 PCHVENTURE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 PCHVENTURE Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PCHVENTURE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
15 września 2014 PCHVENTURE Początek notowań spółki IMMOFUND (IMF) pod nazwą PCHVENTURE (PCV), w związku ze zmianą firmy.
14 sierpnia 2014 PCHVENTURE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
21 lipca 2014 PCHVENTURE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2014 PCHVENTURE ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz zmiany statutu.
13 czerwca 2014 PCHVENTURE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
2 czerwca 2014 PCHVENTURE Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
30 maja 2014 PCHVENTURE Scalenie akcji w stosunku 10:1.
21 maja 2014 PCHVENTURE Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
15 maja 2014 PCHVENTURE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
15 maja 2014 PCHVENTURE Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
21 lutego 2014 PCHVENTURE NWZA ws. zmiany uchwały numer 4 WZA z dnia 21.01.2014r i uchylenia uchwały nr 23 WZA z 19.09.2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 PCHVENTURE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
21 stycznia 2014 PCHVENTURE NWZA ws. uchylenia uchwał nr 22 i 23 WZA z 19.09.2013r, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej ich liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 PCHVENTURE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
18 września 2013 PCHVENTURE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
29 sierpnia 2013 PCHVENTURE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
14 sierpnia 2013 PCHVENTURE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
29 czerwca 2013 PCHVENTURE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
15 maja 2013 PCHVENTURE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
18 marca 2013 PCHVENTURE NWZA ws. sprawie zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
14 lutego 2013 PCHVENTURE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
20 listopada 2012 PCHVENTURE Początek notowań spółki KINOMANIA (KIN) pod nazwą IMMOFUND (IMF), w związku ze zmianą firmy.
14 listopada 2012 PCHVENTURE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
22 października 2012 PCHVENTURE NWZA ws. zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, uchylenia uchwały z 27 marca i 17 kwietnia 2012, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2012 PCHVENTURE Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
15 maja 2012 PCHVENTURE Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
17 kwietnia 2012 PCHVENTURE WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
13 marca 2012 PCHVENTURE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
9 marca 2012 PCHVENTURE Debiut spółki na NC.