BGE

Data Spółka Wydarzenie
27 listopada 2018 BGE Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
14 listopada 2017 BGE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 BGE Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
31 maja 2017 BGE Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 BGE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
25 kwietnia 2017 BGE NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 lutego 2017 BGE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 BGE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 BGE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 BGE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r. oraz dalszego istnienia spółki i kontynuowania przez nią działalności.
15 czerwca 2016 BGE NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku ze zmianą obligacji zamiennych na akcje oraz zmiany statutu.
3 czerwca 2016 BGE Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 BGE Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
25 lutego 2016 BGE NWZA ws. zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom RN oraz zmian w składzie RN.
10 lutego 2016 BGE Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
18 listopada 2015 BGE NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 listopada 2015 BGE Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 BGE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 BGE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, dalszego istnienia spółki i kontynuowania przez nią działalności.
3 czerwca 2015 BGE Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 BGE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
23 kwietnia 2015 BGE NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 lutego 2015 BGE Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
1 grudnia 2014 BGE NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2014 BGE Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 BGE Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
28 lipca 2014 BGE ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz zmian w składzie RN.
30 czerwca 2014 BGE Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 BGE Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
19 marca 2014 BGE NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 lutego 2014 BGE Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 BGE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
29 sierpnia 2013 BGE NWZA ws. uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany statutu, Programu Emisji Obligacji, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2013 BGE Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 lipca 2013 BGE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
28 czerwca 2013 BGE Publikacja raportu za 2012 rok.
14 czerwca 2013 BGE NWZA ws. zmian składu osobowego zarządu, zmian składu osobowego RN oraz zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia członkom RN.
15 maja 2013 BGE Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
25 marca 2013 BGE NWZA ws. zmian składu osobowego zarządu, zmian składu osobowego RN, zmian statutu.
14 lutego 2013 BGE Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
10 października 2012 BGE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
28 września 2012 BGE NWZA ws. zmian składu osobowego zarządu oraz RN, określenia wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia członkom RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2012 BGE Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 BGE WZA ws. m.in. pokrycia straty / przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
14 czerwca 2012 BGE Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 BGE Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 BGE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
19 sierpnia 2011 BGE Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
30 czerwca 2011 BGE WZA
9 czerwca 2011 BGE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
7 czerwca 2011 BGE Debiut spółki na NC.