POLINW

Data Spółka Wydarzenie
31 października 2018 POLINW NWZA ws. powołania członków RN, rozwiązania spółki oraz powołania likwidatorów.
14 listopada 2017 POLINW Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 POLINW Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
31 maja 2017 POLINW Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 POLINW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
24 kwietnia 2017 POLINW NWZA ws. zmian w składzie RN.
23 lutego 2017 POLINW NWZA ws. zatwierdzenia nowego kierunku i strategii rozwoju spółki, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
14 lutego 2017 POLINW Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
30 stycznia 2017 POLINW Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
20 stycznia 2017 POLINW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
16 stycznia 2017 POLINW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B.
22 grudnia 2016 POLINW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2016 POLINW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 POLINW Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 POLINW Split akcji w stosunku 1:10.
27 lipca 2016 POLINW Początek notowań spółki TILIA (TIL) pod nazwą POLINW (PIS), w związku ze zmianą firmy.
16 czerwca 2016 POLINW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
18 maja 2016 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 POLINW ZWZA ws. m.n. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
3 czerwca 2015 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 POLINW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
3 czerwca 2014 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 POLINW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
29 maja 2013 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 POLINW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz wyrażenia zarządowi zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) w Republice Czeskiej.
4 czerwca 2012 POLINW Wznowienie obrotu akcjami spółki.
30 maja 2012 POLINW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
22 maja 2012 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
18 maja 2012 POLINW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem skonsolidowanego raportu kwartalnego.
15 maja 2012 POLINW Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 POLINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
19 stycznia 2012 POLINW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
17 stycznia 2012 POLINW Debiut spółki na NC.