BELEAF

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2024 BELEAF Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
7 sierpnia 2024 BELEAF Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 BELEAF Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 BELEAF Publikacja raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 BELEAF Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 BELEAF Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
8 sierpnia 2023 BELEAF Początek notowań spółki BLUETAX (BTG) pod nazwą BELEAF (BLF) w związku ze zmianą firmy.
30 czerwca 2023 BELEAF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2023 BELEAF Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
19 kwietnia 2023 BELEAF NWZA ws. zmiany statutu.
21 marca 2023 BELEAF Publikacja raportu za 2022 rok.
22 lutego 2023 BELEAF NWZA ws. zmiany statutu oraz wyboru Przewodniczącego RN.
21 grudnia 2022 BELEAF NWZA ws. zmian w składzie RN.
8 listopada 2022 BELEAF Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
28 lipca 2022 BELEAF Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
9 maja 2022 BELEAF Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
8 kwietnia 2022 BELEAF ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
10 marca 2022 BELEAF Publikacja raportu za 2021 rok.
9 listopada 2021 BELEAF Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
29 lipca 2021 BELEAF Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
11 maja 2021 BELEAF Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
9 kwietnia 2021 BELEAF ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
12 marca 2021 BELEAF Publikacja raportu za 2020 rok.
4 listopada 2020 BELEAF Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
29 września 2020 BELEAF Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
28 września 2020 BELEAF Scalenie akcji w stosunku 100:1.
21 września 2020 BELEAF Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
16 września 2020 BELEAF Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
4 sierpnia 2020 BELEAF Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
8 maja 2020 BELEAF ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
28 kwietnia 2020 BELEAF Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 BELEAF Publikacja raportu za 2019 rok.
12 listopada 2019 BELEAF Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
13 sierpnia 2019 BELEAF Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 BELEAF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty za lata ubiegłe.
31 maja 2019 BELEAF Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 BELEAF Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
12 lutego 2019 BELEAF Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 BELEAF Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 BELEAF Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
30 maja 2018 BELEAF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, scalenia, tj. połączenia akcji oraz dalszego istnienia spółki.
14 maja 2018 BELEAF Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 BELEAF Publikacja raportu za 2017 rok.
12 lutego 2018 BELEAF Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
10 listopada 2017 BELEAF Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 BELEAF Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 BELEAF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2017 BELEAF Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 BELEAF Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
13 lutego 2017 BELEAF Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 BELEAF Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 BELEAF Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
1 sierpnia 2016 BELEAF ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
30 czerwca 2016 BELEAF Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 BELEAF Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
11 lutego 2016 BELEAF Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
5 listopada 2015 BELEAF Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 BELEAF Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 BELEAF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
3 czerwca 2015 BELEAF Publikacja raportu za 2014 rok.
3 czerwca 2015 BELEAF Dzień pierwszego notowania na NC 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E i 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 maja 2015 BELEAF Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 BELEAF Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 listopada 2014 BELEAF Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 BELEAF Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 BELEAF ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
3 czerwca 2014 BELEAF Publikacja raportu za 2013 rok.
12 maja 2014 BELEAF Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
12 lutego 2014 BELEAF Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
30 grudnia 2013 BELEAF Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
13 listopada 2013 BELEAF Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 BELEAF Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 BELEAF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E i F w ramach subskrypcji prywatnej.
31 maja 2013 BELEAF Publikacja raportu za 2012 rok.
13 maja 2013 BELEAF Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
11 lutego 2013 BELEAF Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 BELEAF Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 BELEAF Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 BELEAF WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty.
13 czerwca 2012 BELEAF Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 BELEAF Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 BELEAF Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
12 października 2011 BELEAF Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
10 października 2011 BELEAF NWZA ws. podwyższenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D z kwoty 0,01 zł do kwoty 0,10 zł, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości, emisji obligacji oraz zmian w statucie.
29 sierpnia 2011 BELEAF Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
4 sierpnia 2011 BELEAF Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
28 czerwca 2011 BELEAF WZA
10 czerwca 2011 BELEAF Publikacja raportu za 2010 rok.
13 maja 2011 BELEAF Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 marca 2011 BELEAF NWZA ws. m in. podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru.
14 lutego 2011 BELEAF Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.