FMG

Data Spółka Wydarzenie
21 listopada 2024 FMG Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
19 września 2024 FMG Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
16 maja 2024 FMG Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
19 kwietnia 2024 FMG Publikacja raportu za 2023 rok.
28 listopada 2023 FMG Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
6 listopada 2023 FMG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
29 września 2023 FMG Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
29 maja 2023 FMG NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem prawa poboru akcji serii C oraz zmian w składzie RN.
26 maja 2023 FMG Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 FMG Publikacja raportu za 2022 rok.
17 kwietnia 2023 FMG NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem prawa poboru akcji serii C oraz zmian w składzie RN.
19 grudnia 2022 FMG NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian w składzie RN.
29 listopada 2022 FMG Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
11 sierpnia 2022 FMG Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
29 lipca 2022 FMG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
17 maja 2022 FMG Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 FMG Publikacja raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 FMG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
23 sierpnia 2021 FMG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
28 maja 2021 FMG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
26 maja 2021 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 listopada 2020 FMG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 FMG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
16 września 2020 FMG ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
29 lipca 2020 FMG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
20 lipca 2020 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
27 lutego 2020 FMG NWZA ws. zmian statutu.
16 grudnia 2019 FMG NWZA ws. połączenia spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Financial Assets Management Group S.A., jako spółką przejmującą.
28 listopada 2019 FMG Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
30 października 2019 FMG NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
30 września 2019 FMG Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 FMG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
24 maja 2019 FMG Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 FMG Publikacja raportu za 2018 rok.
28 listopada 2018 FMG Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
26 października 2018 FMG Wznowienie obrotu akcjami spółki.
25 października 2018 FMG Scalenie akcji w stosunku 193:1.
18 października 2018 FMG Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
15 października 2018 FMG Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
4 października 2018 FMG NWZA ws. połączenia spółki pod firmą ADM Factory Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką pod firmą Financial Assets Management Group S.A. jako spółką przejmującą.
26 września 2018 FMG Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
30 czerwca 2018 FMG ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2017 oraz scalenia (połączenia) akcji.
29 maja 2018 FMG Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
26 kwietnia 2018 FMG Publikacja raportu za 2017 rok.
6 marca 2018 FMG NWZA ws. uchylenia niektórych uchwał NWZ z 25 października 2017, zmian statutu, zmian w składzie RN, wynagrodzenia członków RN oraz wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
29 listopada 2017 FMG Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
25 października 2017 FMG NWZA ws. zmian statutu, zmian osobowych w składzie RN oraz scalenia (połączenia) akcji spółki.
29 września 2017 FMG Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
17 czerwca 2017 FMG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2016 oraz pokrycia straty z lat poprzednich.
30 maja 2017 FMG Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
26 kwietnia 2017 FMG Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 FMG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
29 sierpnia 2016 FMG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
8 sierpnia 2016 FMG Początek notowań spółki PSG (PSG) pod nazwą FMG (FMG), w związku ze zmianą firmy.
30 czerwca 2016 FMG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
29 maja 2016 FMG ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2015.
12 maja 2016 FMG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
17 kwietnia 2016 FMG NWZA ws. odwołania oraz powołania członków RN.
29 lutego 2016 FMG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
9 listopada 2015 FMG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 września 2015 FMG Początek notowań spółki TPH (TPH) pod nazwą PSG (PSG), w związku ze zmianą firmy.
28 sierpnia 2015 FMG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
14 sierpnia 2015 FMG NWZA ws. zmiany uchwały nr 18 ZWZ z 5 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmiany statutu oraz odwołania i powołania członków RN.
5 czerwca 2015 FMG ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2014.
11 maja 2015 FMG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
27 lutego 2015 FMG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
30 grudnia 2014 FMG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG i WIG-Poland.
10 listopada 2014 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
27 sierpnia 2014 FMG Publikacja rozszerzonego raportu za I półrocze 2014 roku.
25 sierpnia 2014 FMG Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.216.102 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
22 sierpnia 2014 FMG Ostatni dzień notowań na GPW 2.216.102 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
9 lipca 2014 FMG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
7 lipca 2014 FMG Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie 2.216.102 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
4 lipca 2014 FMG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
30 czerwca 2014 FMG ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
5 czerwca 2014 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
3 czerwca 2014 FMG Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
29 maja 2014 FMG Początek przyjmowania zapisów na akcje serii E od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
12 maja 2014 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
12 marca 2014 FMG Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii E.
10 marca 2014 FMG Początek budowania księgi popytu na akcje serii E.
12 lutego 2014 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
8 listopada 2013 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 FMG ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2012.
10 maja 2013 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
24 kwietnia 2013 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
20 grudnia 2012 FMG NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
9 listopada 2012 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
10 sierpnia 2012 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
18 maja 2012 FMG WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz zmiany statutu.
11 maja 2012 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 marca 2012 FMG Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
10 lutego 2012 FMG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 FMG Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 FMG Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
16 czerwca 2011 FMG WZA
12 maja 2011 FMG Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
20 kwietnia 2011 FMG Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 FMG Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
16 listopada 2010 FMG NWZA