LSISOFT

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
27 czerwca 2024 LSISOFT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
29 maja 2024 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 LSISOFT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
31 sierpnia 2023 LSISOFT Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
17 sierpnia 2023 LSISOFT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
16 sierpnia 2023 LSISOFT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
30 czerwca 2023 LSISOFT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 LSISOFT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
1 marca 2023 LSISOFT NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w składzie zarządu.
29 listopada 2022 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
31 maja 2022 LSISOFT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 LSISOFT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
26 listopada 2021 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
15 października 2021 LSISOFT NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
30 września 2021 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 LSISOFT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
28 maja 2021 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 LSISOFT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
25 września 2020 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
7 lipca 2020 LSISOFT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
25 czerwca 2020 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
22 maja 2020 LSISOFT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
26 listopada 2019 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
31 lipca 2019 LSISOFT Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
23 lipca 2019 LSISOFT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
22 lipca 2019 LSISOFT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
27 czerwca 2019 LSISOFT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 LSISOFT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 LSISOFT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
22 listopada 2018 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
26 września 2018 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
29 czerwca 2018 LSISOFT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
18 maja 2018 LSISOFT Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji serii A5 oraz 80.902 akcji serii A6.
27 kwietnia 2018 LSISOFT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 marca 2018 LSISOFT NWZA ws. połączenia LSI Software S.A. z Softech sp. z o.o. oraz zmian w statucie.
31 stycznia 2018 LSISOFT NWZA ws. zmian w składzie RN, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce oraz zmian w składzie zarządu.
29 listopada 2017 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
18 września 2017 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 LSISOFT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 LSISOFT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
25 sierpnia 2016 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 LSISOFT ZWZA ws. m.in. zysku za rok obrotowy 2015, przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy oraz wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przy sprawowaniu zarządu przez członka zarządu.
24 maja 2016 LSISOFT Wprowadzenie do obrotu na GPW 24.524 akcji serii A2, 100.000 akcji serii A3, 100.000 akcji serii A4, 19.098 akcji serii A6.
12 maja 2016 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
25 kwietnia 2016 LSISOFT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
27 czerwca 2015 LSISOFT ZWZA ws. m.in. straty za rok obrotowy 2014 oraz uchylenia uchwał NWZ z dnia 24 lutego 2015 r. o numerach 19/2015 i 20/2015.
15 maja 2015 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 LSISOFT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
24 lutego 2015 LSISOFT NWZA ws. zmian w składzie zarządu i RN, uchylenia uchwał 41/2014, 44/2014, 45/2014, 47/2014 oraz zmiany statutu.
22 grudnia 2014 LSISOFT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN i zarządu oraz zmiany statutu.
8 grudnia 2014 LSISOFT Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela: 100.000 serii A1, 75.476 serii A2 oraz 46.000 serii C1.
14 listopada 2014 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 LSISOFT ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2014 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 LSISOFT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
12 lutego 2014 LSISOFT NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
25 czerwca 2013 LSISOFT ZWZA ws. m.in. zysku za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
20 sierpnia 2012 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
14 czerwca 2012 LSISOFT WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 i skupu akcji własnych.
15 maja 2012 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 LSISOFT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
11 stycznia 2012 LSISOFT NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie zarządu oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
28 lipca 2011 LSISOFT NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
29 czerwca 2011 LSISOFT WZA
16 maja 2011 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
24 marca 2011 LSISOFT NWZA ws. powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmian w statucie.
25 lutego 2011 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
18 lutego 2011 LSISOFT NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
8 listopada 2010 LSISOFT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.