ARTNEWS

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2016 ARTNEWS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 ARTNEWS Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 ARTNEWS Publikacja raportu za 2015 rok.
13 czerwca 2016 ARTNEWS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
16 maja 2016 ARTNEWS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 ARTNEWS Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 ARTNEWS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
22 września 2015 ARTNEWS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G i H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu i in.
14 sierpnia 2015 ARTNEWS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
15 czerwca 2015 ARTNEWS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014.
15 maja 2015 ARTNEWS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku oraz za cały 2014 rok.
13 lutego 2015 ARTNEWS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ARTNEWS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ARTNEWS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 ARTNEWS Początek notowań spółki AHGROUP (AHG) pod nazwą ARTNEWS (ATN), w związku ze zmianą firmy.
30 czerwca 2014 ARTNEWS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
9 czerwca 2014 ARTNEWS Publikacja raportu za 2013 rok.
3 czerwca 2014 ARTNEWS Pierwszy dzień notowań na NC 7.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 3.303.698 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
15 maja 2014 ARTNEWS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
7 kwietnia 2014 ARTNEWS NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN.
14 lutego 2014 ARTNEWS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
5 lutego 2014 ARTNEWS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 ARTNEWS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ARTNEWS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 ARTNEWS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
16 lipca 2013 ARTNEWS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
26 czerwca 2013 ARTNEWS Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
20 czerwca 2013 ARTNEWS Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 ARTNEWS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 ARTNEWS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
29 stycznia 2013 ARTNEWS Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 listopada 2012 ARTNEWS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
5 listopada 2012 ARTNEWS NWZA ws. połączenia ze spółką KENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
14 sierpnia 2012 ARTNEWS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
24 lipca 2012 ARTNEWS WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
15 czerwca 2012 ARTNEWS Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 ARTNEWS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
16 kwietnia 2012 ARTNEWS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.
28 lutego 2012 ARTNEWS NWZA ws. zmiany statutu.
14 lutego 2012 ARTNEWS Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 ARTNEWS Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 ARTNEWS Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
11 lipca 2011 ARTNEWS WZA
30 czerwca 2011 ARTNEWS Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 ARTNEWS Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
9 maja 2011 ARTNEWS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
5 maja 2011 ARTNEWS Debiut spółki na NC.