VIVID

Data Spółka Wydarzenie
27 listopada 2024 VIVID Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
25 września 2024 VIVID Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
25 czerwca 2024 VIVID ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
29 maja 2024 VIVID Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
24 kwietnia 2024 VIVID Publikacja raportu za 2023 rok.
22 listopada 2023 VIVID Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
27 września 2023 VIVID Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
7 czerwca 2023 VIVID ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
24 maja 2023 VIVID Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
26 kwietnia 2023 VIVID Publikacja raportu za 2022 rok.
24 listopada 2022 VIVID Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
22 września 2022 VIVID Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
24 czerwca 2022 VIVID ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.
25 maja 2022 VIVID Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
28 kwietnia 2022 VIVID Publikacja raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 VIVID Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 VIVID Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
27 września 2021 VIVID NWZA ws. połączenia spółki Vivid Games S.A. ze spółką QUASU Sp. z o.o., wyboru członków RN, zmian w statucie oraz zatwierdzenia Regulaminu RN.
23 czerwca 2021 VIVID ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.
28 maja 2021 VIVID Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 VIVID Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
2 lutego 2021 VIVID Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.542.374 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
2 grudnia 2020 VIVID NWZA ws. połączenia spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. ze spółką Vivid Games S.A. oraz połączenia spółki BOTE Sp. z o.o. ze spółką Vivid Games S.A.
25 listopada 2020 VIVID Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 VIVID Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
26 sierpnia 2020 VIVID ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 i pokrycia niepokrytej straty za lata ubiegłe.
29 lipca 2020 VIVID Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 VIVID Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
30 października 2019 VIVID Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
21 października 2019 VIVID NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu.
24 września 2019 VIVID Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
23 sierpnia 2019 VIVID NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu.
28 maja 2019 VIVID ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 i niepokrytej straty za lata poprzednie.
8 maja 2019 VIVID Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 VIVID Publikacja raportu za 2018 rok.
21 listopada 2018 VIVID Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
12 października 2018 VIVID NWZA ws. połączenia spółki Vivid Games S.A. ze spółką Vivid Games Sp. z o.o. oraz przekazania przez zarząd informacji dotyczących nabycia akcji własnych.
21 września 2018 VIVID Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
19 września 2018 VIVID Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
14 sierpnia 2018 VIVID Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.474.681 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
16 maja 2018 VIVID Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
7 maja 2018 VIVID ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 i niepokrytej straty za lata poprzednie.
4 kwietnia 2018 VIVID Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
23 listopada 2017 VIVID Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
26 września 2017 VIVID Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
29 sierpnia 2017 VIVID NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji i zmiany statutu.
25 maja 2017 VIVID Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
17 maja 2017 VIVID ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
12 kwietnia 2017 VIVID NWZA ws. m.in. wyboru członków RN.
15 marca 2017 VIVID Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 VIVID Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
4 października 2016 VIVID Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
30 września 2016 VIVID Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 16.500.000 akcji serii A, 8.800.000 akcji serii B, 296.465 akcji serii C, 2.000.000 akcji serii D, 349.000 akcji serii E. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
30 września 2016 VIVID Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 września 2016 VIVID Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
16 sierpnia 2016 VIVID Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
11 maja 2016 VIVID Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
5 kwietnia 2016 VIVID ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
10 marca 2016 VIVID Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
1 marca 2016 VIVID NWZA ws. połączenia spółki BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ze spółką Vivid Games S.A.
15 lutego 2016 VIVID Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 VIVID Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
28 września 2015 VIVID NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej zgodnie z MSSF i MSR oraz zatwierdzenia zmiany regulaminu RN.
25 września 2015 VIVID Pierwszy dzień notowań na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
24 września 2015 VIVID Ostatni dzień notowań na NC 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
21 sierpnia 2015 VIVID NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
12 sierpnia 2015 VIVID Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
24 lipca 2015 VIVID Pierwszy dzień notowań na NC 296.465 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2 lipca 2015 VIVID Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D.
26 czerwca 2015 VIVID Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D.
25 czerwca 2015 VIVID Zakończenie przyjmowania deklaracji nabycia w ramach budowy księgi popytu na akcje serii D.
24 czerwca 2015 VIVID Początek przyjmowania deklaracji nabycia w ramach budowy księgi popytu na akcje serii D.
11 czerwca 2015 VIVID NWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 5 podjętej przez ZWZA 15 kwietnia 2015 oraz zmiany statutu.
13 maja 2015 VIVID Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
15 kwietnia 2015 VIVID ZWZA ws. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz zmian w składzie RN.
16 marca 2015 VIVID Publikacja raportu za 2014 rok.
12 lutego 2015 VIVID Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 VIVID Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
8 września 2014 VIVID NWZA ws. zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 VIVID Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 VIVID ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
3 czerwca 2014 VIVID Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 VIVID Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 VIVID Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 VIVID Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 VIVID Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 VIVID ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
31 maja 2013 VIVID Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 VIVID Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 VIVID Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 VIVID Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
3 października 2012 VIVID NWZA ws. zmian w składzie RN.
17 sierpnia 2012 VIVID Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
14 sierpnia 2012 VIVID Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 VIVID Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
13 sierpnia 2012 VIVID Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
11 czerwca 2012 VIVID Debiut spółki na NC.