KME

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 KME Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 KME Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
24 czerwca 2024 KME ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
27 maja 2024 KME Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 KME Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
5 marca 2024 KME ZWZA ws. pokrycia straty za rok 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
14 lutego 2024 KME Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
5 lutego 2024 KME Publikacja raportu za 2022 rok.
10 listopada 2023 KME Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
7 września 2023 KME ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020, pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
11 sierpnia 2023 KME Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
8 sierpnia 2023 KME Publikacja raportu za 2021 rok.
15 maja 2023 KME Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
6 marca 2023 KME Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok
13 lutego 2023 KME Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
10 listopada 2022 KME Publikacja jednostkowego raportu za 2020 rok oraz raportu za III kwartał 2022 roku.
25 października 2022 KME NWZA ws. zaprzestania stosowania MSR oraz MSSF przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki.
12 sierpnia 2022 KME Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
13 maja 2022 KME Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
11 lutego 2022 KME Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 KME Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 KME Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
17 maja 2021 KME Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 KME Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
12 listopada 2020 KME Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
5 października 2020 KME Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 KME ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
10 czerwca 2020 KME NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN, zmian w RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
29 maja 2020 KME Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 KME Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 KME Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 KME Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 KME Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
18 czerwca 2019 KME ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 z przeznaczeniem na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
31 maja 2019 KME Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 KME Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 KME Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 KME Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
17 września 2018 KME NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2018 KME Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
18 czerwca 2018 KME ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
15 maja 2018 KME Publikacja raportu za I kwartał 2018 oraz za cały 2017 rok.
3 kwietnia 2018 KME NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zmiany statutu.
26 lutego 2018 KME Dzień pierwszego notowania na NC 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
14 lutego 2018 KME Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 KME Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 KME Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
19 czerwca 2017 KME ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
15 maja 2017 KME Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
8 maja 2017 KME Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 KME Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 KME Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
25 października 2016 KME Dzień pierwszego notowania na NC 1.200.000 akcji serii D, 2.234.938 akcji serii E oraz 215.000 akcji serii F.
12 września 2016 KME NWZA ws. zmian w składzie RN.
12 sierpnia 2016 KME Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
27 czerwca 2016 KME ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
31 maja 2016 KME Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 KME Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
10 maja 2016 KME NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii G, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
12 lutego 2016 KME Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
28 października 2015 KME Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 KME Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
15 czerwca 2015 KME Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
28 maja 2015 KME Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
27 maja 2015 KME Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
15 maja 2015 KME Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 maja 2015 KME ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
8 kwietnia 2015 KME Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 KME Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
3 grudnia 2014 KME NWZA ws. m.in. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B oraz C do obrotu na GPW, zmiany Polityki Rachunkowości, przyjęcia polityki dywidendowej, zmiany uchwały nr 6 WZA z dnia 18.12.2013 oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2014 KME Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 KME Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 KME ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
3 czerwca 2014 KME Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 KME Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 marca 2014 KME Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
13 marca 2014 KME Scalenie akcji w stosunku 5:1.
26 lutego 2014 KME Pierwszy dzień notowań na NC 12.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
26 lutego 2014 KME Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 lutego 2014 KME Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
18 grudnia 2013 KME NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany uchwały nr 14 WZA z dnia 25.06.2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
19 listopada 2013 KME Wznowienie obrotu akcjami spółki bez przeprowadzenia procesu scalenia.
14 listopada 2013 KME Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
6 listopada 2013 KME Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
30 października 2013 KME Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 sierpnia 2013 KME Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
25 czerwca 2013 KME ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
10 czerwca 2013 KME Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 KME Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
19 marca 2013 KME NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
14 lutego 2013 KME Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
10 stycznia 2013 KME Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A.
3 grudnia 2012 KME NWZA ws. zmian w składzie zarządu oraz zmiany statutu.
12 września 2012 KME NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii A.
8 sierpnia 2012 KME Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
6 sierpnia 2012 KME Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
3 sierpnia 2012 KME Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
13 czerwca 2012 KME Debiut spółki na NC.