DXD

Data Spółka Wydarzenie
29 lipca 2014 DXD Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego.
30 czerwca 2014 DXD ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 DXD Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 DXD Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
13 lutego 2014 DXD Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 listopada 2013 DXD Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 DXD Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
29 czerwca 2013 DXD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
29 maja 2013 DXD Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 DXD Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
6 maja 2013 DXD Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
15 kwietnia 2013 DXD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem praw poboru oraz zmiany statutu.
14 lutego 2013 DXD NWZA ws. powołania członków RN, zmiany statutu oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym GPW.
13 lutego 2013 DXD Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 DXD Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
18 października 2012 DXD Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
17 października 2012 DXD Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 sierpnia 2012 DXD Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
3 sierpnia 2012 DXD NWZA ws. zmian w składzie RN.
26 czerwca 2012 DXD WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
24 maja 2012 DXD Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 DXD Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
11 maja 2012 DXD Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
13 marca 2012 DXD Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
7 marca 2012 DXD Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 lutego 2012 DXD Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
6 lutego 2012 DXD Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
24 stycznia 2012 DXD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
20 stycznia 2012 DXD Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
18 stycznia 2012 DXD Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
17 stycznia 2012 DXD Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
16 września 2011 DXD Debiut spółki na NC.