ICPGROUP

Data Spółka Wydarzenie
29 czerwca 2020 ICPGROUP Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
15 maja 2020 ICPGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 ICPGROUP Publikacja raportu za 2019 rok.
9 stycznia 2020 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
19 lipca 2019 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
17 czerwca 2019 ICPGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
15 maja 2019 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
10 sierpnia 2018 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
15 maja 2018 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
17 kwietnia 2018 ICPGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
21 marca 2018 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
26 kwietnia 2017 ICPGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
21 marca 2017 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 ICPGROUP Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
12 sierpnia 2016 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
29 lipca 2016 ICPGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
28 lipca 2016 ICPGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
29 czerwca 2016 ICPGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
2 czerwca 2016 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
16 czerwca 2015 ICPGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
8 maja 2015 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
21 kwietnia 2015 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
16 lutego 2015 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
27 sierpnia 2014 ICPGROUP Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
14 sierpnia 2014 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 ICPGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
30 czerwca 2014 ICPGROUP Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
26 czerwca 2014 ICPGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
11 czerwca 2014 ICPGROUP ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania członka RN.
15 maja 2014 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
12 lutego 2014 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 ICPGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
27 maja 2013 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
3 kwietnia 2013 ICPGROUP NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie, zatwierdzenia regulaminu RN oraz uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.
14 lutego 2013 ICPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
4 grudnia 2012 ICPGROUP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
30 listopada 2012 ICPGROUP Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
29 listopada 2012 ICPGROUP Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 listopada 2012 ICPGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
27 września 2012 ICPGROUP Debiut spółki na NC.