NANOTEL

Data Spółka Wydarzenie
2 maja 2018 NANOTEL Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
14 lutego 2018 NANOTEL Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 NANOTEL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
5 września 2017 NANOTEL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
14 sierpnia 2017 NANOTEL Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 NANOTEL NWZA ws. powołania członków RN, uchylenia uchwał nr 03/02/2016 i 04/02/2016 NWZ z 23 lutego 2016 roku oraz zmian statutu.
31 maja 2017 NANOTEL Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 NANOTEL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 NANOTEL Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 NANOTEL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 NANOTEL Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 NANOTEL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
2 czerwca 2016 NANOTEL Publikacja raportu za 2015 roku.
16 maja 2016 NANOTEL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
23 lutego 2016 NANOTEL NWZA ws. przyjęcia programu emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 lutego 2016 NANOTEL Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 NANOTEL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 NANOTEL Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
24 czerwca 2015 NANOTEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
25 maja 2015 NANOTEL Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 NANOTEL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 NANOTEL Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 NANOTEL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 NANOTEL Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 NANOTEL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
3 czerwca 2014 NANOTEL Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 NANOTEL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 NANOTEL Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
20 grudnia 2013 NANOTEL NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie na NC wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, dematerializację tych akcji oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 NANOTEL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 NANOTEL Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 maja 2013 NANOTEL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
8 kwietnia 2013 NANOTEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
12 marca 2013 NANOTEL Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 NANOTEL Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
31 października 2012 NANOTEL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
1 sierpnia 2012 NANOTEL Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
22 czerwca 2012 NANOTEL WZA ws. m.in. podziału zysku.
11 maja 2012 NANOTEL Publikacja raportu za 2011 rok.
30 kwietnia 2012 NANOTEL Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 NANOTEL Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
31 października 2011 NANOTEL Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
1 sierpnia 2011 NANOTEL Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
21 czerwca 2011 NANOTEL WZA
29 kwietnia 2011 NANOTEL Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
11 kwietnia 2011 NANOTEL Publikacja raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 NANOTEL Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
8 września 2010 NANOTEL Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
7 września 2010 NANOTEL Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.