NOWAGALA

Data Spółka Wydarzenie
8 marca 2021 NOWAGALA Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
1 marca 2021 NOWAGALA NWZA ws. uchylenia uchwały nr 7 podjętej w dniu 24 grudnia 2019 oraz wyrażenia zgody na dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
28 grudnia 2020 NOWAGALA NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 4 podjętych w dniu 9 listopada 2020 r. na NWZA, wycofania akcji z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
21 grudnia 2020 NOWAGALA Dzień wykupu akcji spółki przez Cerrad Sp. z o.o. po cenie 1 zł za akcję.
16 grudnia 2020 NOWAGALA Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
13 listopada 2020 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
9 listopada 2020 NOWAGALA NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji, wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
11 września 2020 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 NOWAGALA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych.
15 maja 2020 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
31 marca 2020 NOWAGALA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
17 stycznia 2020 NOWAGALA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad Sp. z o.o.
24 grudnia 2019 NOWAGALA NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ceramika Nowa Gala S.A. oraz zmiany przedmiotu działalności Ceramika Nowa Gala S.A.
18 grudnia 2019 NOWAGALA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad Sp. z o.o.
27 listopada 2019 NOWAGALA NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia umowy o zarządzanie pomiędzy Cerrad sp. z o.o. oraz spółką.
14 listopada 2019 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
23 października 2019 NOWAGALA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad sp. z o.o.
24 września 2019 NOWAGALA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad sp. z o.o.
30 sierpnia 2019 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
17 czerwca 2019 NOWAGALA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz strat z lat ubiegłych.
7 maja 2019 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 NOWAGALA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
10 września 2018 NOWAGALA Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
31 sierpnia 2018 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
23 sierpnia 2018 NOWAGALA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
22 sierpnia 2018 NOWAGALA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
18 czerwca 2018 NOWAGALA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2018.
15 maja 2018 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
26 marca 2018 NOWAGALA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
14 lipca 2017 NOWAGALA NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
14 czerwca 2017 NOWAGALA Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
31 maja 2017 NOWAGALA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
30 maja 2017 NOWAGALA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
15 maja 2017 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
10 maja 2017 NOWAGALA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.
24 marca 2017 NOWAGALA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 sierpnia 2016 NOWAGALA Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
12 sierpnia 2016 NOWAGALA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
11 sierpnia 2016 NOWAGALA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
22 czerwca 2016 NOWAGALA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 NOWAGALA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
11 września 2015 NOWAGALA Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
31 sierpnia 2015 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
28 sierpnia 2015 NOWAGALA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
27 sierpnia 2015 NOWAGALA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
17 czerwca 2015 NOWAGALA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.
15 maja 2015 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 NOWAGALA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
15 października 2014 NOWAGALA Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
30 września 2014 NOWAGALA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
26 września 2014 NOWAGALA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
1 września 2014 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 NOWAGALA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji własnych oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 NOWAGALA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
15 maja 2013 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
25 kwietnia 2013 NOWAGALA ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego.
21 marca 2013 NOWAGALA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
7 listopada 2012 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
20 sierpnia 2012 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
25 maja 2012 NOWAGALA Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
7 maja 2012 NOWAGALA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
7 maja 2012 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
2 maja 2012 NOWAGALA Pierwszy dzień bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
16 kwietnia 2012 NOWAGALA WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wyrażenia zgody na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia i przeznaczenia środków na sfinansowanie wykupu akcji własnych.
12 marca 2012 NOWAGALA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
21 grudnia 2011 NOWAGALA NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i 4 NWZA z 10 października 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
14 listopada 2011 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
17 czerwca 2011 NOWAGALA WZA
16 maja 2011 NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 NOWAGALA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
18 marca 2011 NOWAGALA Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
29 listopada 2010 NOWAGALA NWZA
15 listopada 2010 NOWAGALA Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.