PFLEIDER

Data Spółka Wydarzenie
26 listopada 2019 PFLEIDER Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
12 listopada 2019 PFLEIDER NWZA ws. powołania członka RN i ustalenia zasad jego wynagrodzenia.
8 października 2019 PFLEIDER NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania przewodniczącego RN delegowanego do pełnienia obowiązków prezesa zarządu.
30 września 2019 PFLEIDER NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW i zmiany statutu.
25 września 2019 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
19 września 2019 PFLEIDER Dzień wykupu akcji spółki przez Volantis Bidco B.V. po cenie 26,60 zł za akcję.
16 września 2019 PFLEIDER Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
29 sierpnia 2019 PFLEIDER Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
16 sierpnia 2019 PFLEIDER Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 25,17 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Volantis Bidco B.V.
9 sierpnia 2019 PFLEIDER Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Volantis Bidco B.V. z 25,17 zł na 26,60 zł za sztukę.
1 sierpnia 2019 PFLEIDER Początek zapisów na sprzedaż akcji po 25,17 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Volantis Bidco B.V.
11 czerwca 2019 PFLEIDER ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 do 31.12.2018.
22 maja 2019 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
24 kwietnia 2019 PFLEIDER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 marca 2019 PFLEIDER Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80 opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
7 lutego 2019 PFLEIDER NWZA ws. powołania członka RN, wyrażania zgody na zawarcie przez spółkę umowy o zakazie konkurencji z przewodniczącym RN.
14 listopada 2018 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
30 września 2018 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
11 lipca 2018 PFLEIDER Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
17 czerwca 2018 PFLEIDER Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
14 czerwca 2018 PFLEIDER Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
11 czerwca 2018 PFLEIDER ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 do 31.12.2017.
16 maja 2018 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
11 kwietnia 2018 PFLEIDER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
7 listopada 2017 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
18 października 2017 PFLEIDER NWZA ws. określenia warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków RN.
23 sierpnia 2017 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
19 lipca 2017 PFLEIDER Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
5 lipca 2017 PFLEIDER Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
4 lipca 2017 PFLEIDER Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
21 czerwca 2017 PFLEIDER ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 do 31.12.2016.
11 maja 2017 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
26 kwietnia 2017 PFLEIDER Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
7 listopada 2016 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
28 października 2016 PFLEIDER Początek notowań spółki GRAJEWO (GRJ) pod nazwą PFLEIDER (PFL), w związku ze zmianą firmy.
11 sierpnia 2016 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 lipca 2016 PFLEIDER Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
15 lipca 2016 PFLEIDER Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
14 lipca 2016 PFLEIDER Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
29 czerwca 2016 PFLEIDER ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki, w tym wchodzących w skład przedsiębiorstwa nieruchomości, na rzecz spółki zależnej, zmiany firmy i siedziby oraz zmiany statutu.
11 maja 2016 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
20 marca 2016 PFLEIDER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
18 marca 2016 PFLEIDER Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
19 lutego 2016 PFLEIDER NWZA ws. powołania nowych członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
29 stycznia 2016 PFLEIDER Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.077.007 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
28 stycznia 2016 PFLEIDER Ostatni dzień notowania na GPW 15.077.007 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
21 grudnia 2015 PFLEIDER Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.077.007 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
12 listopada 2015 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
22 października 2015 PFLEIDER NWZA ws. upoważnienia do nabywania akcji własnych.
21 września 2015 PFLEIDER NWZA ws. wyrażenia zgody na podjęcie czynności związanych z refinansowaniem i ustanowienie zabezpieczeń.
10 sierpnia 2015 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
27 lipca 2015 PFLEIDER NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru i in.
30 czerwca 2015 PFLEIDER ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 do 31.12.2014.
8 czerwca 2015 PFLEIDER NWZA ws. zwiększenia liczby członków RN z obecnych pięciu do siedmiu członków, powołania nowych członków RN, wyrażenia zgody na wydłużenie okresu obowiązywania programu emisji obligacji krótkoterminowych.
13 maja 2015 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 PFLEIDER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 stycznia 2015 PFLEIDER NWZA ws. zmian w składzie RN.
19 grudnia 2014 PFLEIDER Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG50.
13 listopada 2014 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
28 sierpnia 2014 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 PFLEIDER ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 PFLEIDER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
27 lutego 2014 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
23 sierpnia 2013 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 PFLEIDER ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2012 do 31.12.2012.
15 maja 2013 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 PFLEIDER Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
27 marca 2013 PFLEIDER Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 13,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Pfleiderer Service GmbH.
14 marca 2013 PFLEIDER Początek zapisów na sprzedaż akcji po 13,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Pfleiderer Service GmbH.
28 lutego 2013 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
26 lutego 2013 PFLEIDER NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz uchylenia upoważnienia udzielonego zarządowi do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia.
13 listopada 2012 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
7 listopada 2012 PFLEIDER NWZA ws. zmian w składzie RN.
29 sierpnia 2012 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 czerwca 2012 PFLEIDER WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 do 31.12.2011.
14 maja 2012 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
17 kwietnia 2012 PFLEIDER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
10 kwietnia 2012 PFLEIDER NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz wyrażenia zgody na przedłużenie okresu trwania programu emisji papierów dłużnych.
29 lutego 2012 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
24 listopada 2011 PFLEIDER NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
17 sierpnia 2011 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
20 lipca 2011 PFLEIDER NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
29 czerwca 2011 PFLEIDER WZA
9 maja 2011 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
6 kwietnia 2011 PFLEIDER Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 PFLEIDER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
10 listopada 2010 PFLEIDER Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.