MNI

Data Spółka Wydarzenie
27 października 2018 MNI Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
28 września 2018 MNI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
3 lipca 2018 MNI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 MNI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 MNI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
30 listopada 2017 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 MNI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 MNI NWZA ws. zmian w składzie RN.
2 maja 2017 MNI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
21 lutego 2017 MNI NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia (scalenia) akcji oraz zmiany statutu.
30 grudnia 2016 MNI Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
14 listopada 2016 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
22 września 2016 MNI NWZA ws. uchylenia uchwał nr 6,7 i 8 ZWZ z dnia 30 czerwca 2015, utworzenia kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego, podziału zysku za rok obrotowy 2014, przeniesienia kapitału zapasowego do kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego oraz zmian w składzie RN.
30 sierpnia 2016 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 MNI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
15 czerwca 2016 MNI Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
16 maja 2016 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 MNI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
29 grudnia 2015 MNI NWZA ws. zmiany uchwały nr 9 NWZ z 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych.
12 listopada 2015 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
30 września 2015 MNI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
29 września 2015 MNI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
25 września 2015 MNI NWZA ws. zmian w statucie, skrócenia kadencji zarządu, pociągnięcia do odpowiedzialności członków RN, uchylenia uchwały nr 8 ZWZ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.
27 sierpnia 2015 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 MNI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, przeznaczenia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia przedmiotu dywidendy.
14 maja 2015 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 MNI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
26 lutego 2015 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
27 listopada 2014 MNI NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 listopada 2014 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 MNI ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 MNI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
11 lutego 2014 MNI NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 listopada 2013 MNI NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 listopada 2013 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
20 września 2013 MNI Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
30 sierpnia 2013 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 czerwca 2013 MNI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 MNI Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
28 lutego 2013 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
26 czerwca 2012 MNI WZA ws. m.in. podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 MNI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
28 grudnia 2011 MNI NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
7 września 2011 MNI NWZA ws. utworzenia Funduszu Rezerwowego celem sfinansowania nabycia akcji własnych oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych przez spółkę.
29 sierpnia 2011 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 MNI WZA
12 maja 2011 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 MNI Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 MNI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
5 stycznia 2011 MNI NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej i zmian w statucie.
15 listopada 2010 MNI Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.