INTEGERPL

Data Spółka Wydarzenie
19 września 2017 INTEGERPL Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
30 maja 2017 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
29 maja 2017 INTEGERPL Dzień wykupu akcji spółki przez AI Prime oraz pana Rafała Brzoskę po cenie 49 zł za akcję.
25 maja 2017 INTEGERPL Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
19 maja 2017 INTEGERPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
11 maja 2017 INTEGERPL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
25 kwietnia 2017 INTEGERPL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
21 kwietnia 2017 INTEGERPL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 49 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę.
11 kwietnia 2017 INTEGERPL Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę z 41,10 zł na 49 zł za sztukę.
16 marca 2017 INTEGERPL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 41,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę.
15 lutego 2017 INTEGERPL NWZA ws. zmiany treści statutu, emisji obligacji nowej serii zamiennych na akcje nowej emisji serii M oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
29 listopada 2016 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 INTEGERPL ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
17 czerwca 2016 INTEGERPL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
16 maja 2016 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 INTEGERPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
18 marca 2016 INTEGERPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 888.862 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
23 grudnia 2015 INTEGERPL NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
13 listopada 2015 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
27 sierpnia 2015 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
1 czerwca 2015 INTEGERPL ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
14 maja 2015 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
19 marca 2015 INTEGERPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
13 listopada 2014 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
28 sierpnia 2014 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 INTEGERPL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
9 maja 2014 INTEGERPL NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
30 kwietnia 2014 INTEGERPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 46.950 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
20 marca 2014 INTEGERPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
20 lutego 2014 INTEGERPL NWZA ws. zmiany Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
29 sierpnia 2013 INTEGERPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
31 lipca 2013 INTEGERPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 296.886 akcji serii I i 292.771 akcji serii J.
17 czerwca 2013 INTEGERPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 INTEGERPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
18 kwietnia 2013 INTEGERPL Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
28 lutego 2013 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
28 lutego 2013 INTEGERPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 301.003 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
14 listopada 2012 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
17 października 2012 INTEGERPL NWZA ws. zmiany Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
28 sierpnia 2012 INTEGERPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
20 czerwca 2012 INTEGERPL WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
26 kwietnia 2012 INTEGERPL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
23 marca 2012 INTEGERPL NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy zobowiązującej do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
29 lutego 2012 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
30 grudnia 2011 INTEGERPL NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
14 listopada 2011 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 INTEGERPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
29 czerwca 2011 INTEGERPL WZA
6 czerwca 2011 INTEGERPL NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej i in.
13 maja 2011 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
27 kwietnia 2011 INTEGERPL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 INTEGERPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 listopada 2010 INTEGERPL Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.