DIGATE

Data Spółka Wydarzenie
19 listopada 2014 DIGATE Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2013 oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 DIGATE Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 DIGATE Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 DIGATE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
26 czerwca 2014 DIGATE NWZA ws. zmian w składzie RN.
30 maja 2014 DIGATE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 DIGATE Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 DIGATE Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 DIGATE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 DIGATE Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 DIGATE NWZA ws. powołania biegłego rewidenta.
1 lipca 2013 DIGATE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, obniżenia kapitału zakładowego, określenia kapitału docelowego oraz udzielenia zgody na przeniesienie aktywów.
31 maja 2013 DIGATE Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 DIGATE Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
15 lutego 2013 DIGATE Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
4 stycznia 2013 DIGATE Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
25 października 2012 DIGATE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 DIGATE Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 DIGATE WZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty.
12 czerwca 2012 DIGATE Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 DIGATE Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
16 marca 2012 DIGATE Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 lutego 2012 DIGATE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 DIGATE Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
11 sierpnia 2011 DIGATE Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
25 lipca 2011 DIGATE NWZA ws. upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych.
30 czerwca 2011 DIGATE WZA
8 czerwca 2011 DIGATE Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
7 czerwca 2011 DIGATE Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
16 maja 2011 DIGATE Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
6 maja 2011 DIGATE Publikacja raportu za 2010 rok.
26 kwietnia 2011 DIGATE Zakończenie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
20 kwietnia 2011 DIGATE Początek zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
18 kwietnia 2011 DIGATE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
13 kwietnia 2011 DIGATE Zakończenie book building.
23 marca 2011 DIGATE Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
22 lutego 2011 DIGATE Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
15 lutego 2011 DIGATE Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 lutego 2011 DIGATE Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
10 stycznia 2011 DIGATE NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
27 października 2010 DIGATE Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.