WILBO

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2019 WILBO Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
30 czerwca 2017 WILBO ZWZA ws. m.in. sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016.
30 maja 2017 WILBO Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 WILBO Publikacja raportu za 2016 rok.
1 lutego 2017 WILBO NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
10 listopada 2016 WILBO Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 WILBO Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
2 czerwca 2016 WILBO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
12 maja 2016 WILBO Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 WILBO Publikacja raportu za 2015 rok.
10 listopada 2015 WILBO Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
27 sierpnia 2015 WILBO Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
28 maja 2015 WILBO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2014.
7 maja 2015 WILBO Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 WILBO Publikacja raportu za 2014 rok.
6 listopada 2014 WILBO Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
28 sierpnia 2014 WILBO Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 WILBO ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
8 maja 2014 WILBO Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 WILBO Publikacja raportu za 2013 rok.
8 listopada 2013 WILBO Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 WILBO Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 WILBO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012.
10 maja 2013 WILBO Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 WILBO Publikacja raportu za 2012 rok.
3 grudnia 2012 WILBO NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
8 listopada 2012 WILBO Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
10 października 2012 WILBO NWZA ws. zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmian w statucie oraz zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
27 sierpnia 2012 WILBO Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
13 sierpnia 2012 WILBO NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Tomasza Kustrę.
10 maja 2012 WILBO Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
18 kwietnia 2012 WILBO WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2011, podziału akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na serie A 1 oraz A 2 oraz zmiany statutu.
30 marca 2012 WILBO NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
19 marca 2012 WILBO Publikacja raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 WILBO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
26 października 2011 WILBO NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję obligacji.
5 października 2011 WILBO Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
1 września 2011 WILBO NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję obligacji, wyrażenia zgody na udzielenie spółce pożyczki przez członka RN oraz zmian w składzie RN.
30 sierpnia 2011 WILBO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 WILBO WZA
11 maja 2011 WILBO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 WILBO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
30 listopada 2010 WILBO NWZA ws. umorzenia akcji.