EKANCELAR

Data Spółka Wydarzenie
7 marca 2016 EKANCELAR Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku spółki.
16 listopada 2015 EKANCELAR NWZA ws. zmian w składzie RN oraz scalenia akcji.
31 sierpnia 2015 EKANCELAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
23 czerwca 2015 EKANCELAR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2015 EKANCELAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 EKANCELAR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
13 kwietnia 2015 EKANCELAR NWZA ws. zmian w składzie RN.
2 marca 2015 EKANCELAR Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
25 lutego 2015 EKANCELAR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
30 grudnia 2014 EKANCELAR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG i WIG-Poland.
15 grudnia 2014 EKANCELAR NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2014 EKANCELAR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
26 sierpnia 2014 EKANCELAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 EKANCELAR ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przekazania zysku za rok obrotowy 2013 na kapitał zapasowy, zmian polityki rachunkowości oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 EKANCELAR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 EKANCELAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
3 marca 2014 EKANCELAR Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 EKANCELAR Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 września 2013 EKANCELAR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
26 września 2013 EKANCELAR Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
25 września 2013 EKANCELAR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 sierpnia 2013 EKANCELAR Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 EKANCELAR ZWZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2012 na kapitał zapasowy.
31 maja 2013 EKANCELAR Publikacja raportu za 2012 rok.
20 maja 2013 EKANCELAR NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
15 maja 2013 EKANCELAR Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
8 lutego 2013 EKANCELAR Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 EKANCELAR Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
29 października 2012 EKANCELAR NWZA ws. zmiany statutu.
28 września 2012 EKANCELAR Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
7 sierpnia 2012 EKANCELAR Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 EKANCELAR WZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2011 na kapitał zapasowy.
15 czerwca 2012 EKANCELAR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
30 maja 2012 EKANCELAR Publikacja raportu za 2011 rok.
24 kwietnia 2012 EKANCELAR Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
27 marca 2012 EKANCELAR NWZA ws. zmiany statutu oraz Regulaminu RN.
14 lutego 2012 EKANCELAR Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
8 listopada 2011 EKANCELAR Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
11 lipca 2011 EKANCELAR Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 EKANCELAR WZA
31 maja 2011 EKANCELAR Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 EKANCELAR Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
4 maja 2011 EKANCELAR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
29 kwietnia 2011 EKANCELAR Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
28 kwietnia 2011 EKANCELAR Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
6 kwietnia 2011 EKANCELAR Debiut spółki na NC.