ITMTRADE

Data Spółka Wydarzenie
25 listopada 2022 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
23 września 2022 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
27 maja 2022 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
11 maja 2022 ITMTRADE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2021 r.
25 marca 2022 ITMTRADE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
26 listopada 2021 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
24 września 2021 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
28 maja 2021 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
25 maja 2021 ITMTRADE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2020 r.
23 kwietnia 2021 ITMTRADE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
20 listopada 2020 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 ITMTRADE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2019.
30 lipca 2020 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
10 czerwca 2020 ITMTRADE NWZA ws. dalszego istnienia spółki lub postanowienia o jej rozwiązaniu.
9 kwietnia 2020 ITMTRADE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
22 listopada 2019 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
20 września 2019 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
14 czerwca 2019 ITMTRADE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2018.
24 maja 2019 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
5 kwietnia 2019 ITMTRADE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
16 listopada 2018 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 września 2018 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
5 czerwca 2018 ITMTRADE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
25 maja 2018 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
20 kwietnia 2018 ITMTRADE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 grudnia 2017 ITMTRADE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
17 listopada 2017 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
6 listopada 2017 ITMTRADE Początek notowań spółki BRIJU (BRI) pod nazwą ITMTRADE (ITM) w związku ze zmianą firmy.
30 sierpnia 2017 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
14 czerwca 2017 ITMTRADE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
17 maja 2017 ITMTRADE NWZA ws. powołania członka RN.
12 maja 2017 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
31 marca 2017 ITMTRADE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
30 grudnia 2016 ITMTRADE NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, związanej z produkcją, sprzedażą hurtową wyrobów jubilerskich oraz prowadzeniem sieci sklepów jubilerskich pod marką BRIJU i zmiany statutu.
10 listopada 2016 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 sierpnia 2016 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 maja 2016 ITMTRADE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
13 maja 2016 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 ITMTRADE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 ITMTRADE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 ITMTRADE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
29 czerwca 2015 ITMTRADE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
15 maja 2015 ITMTRADE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 ITMTRADE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 ITMTRADE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 ITMTRADE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 ITMTRADE ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
2 czerwca 2014 ITMTRADE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
30 maja 2014 ITMTRADE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
29 maja 2014 ITMTRADE Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
15 maja 2014 ITMTRADE Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 ITMTRADE Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
19 listopada 2013 ITMTRADE NWZA ws. powołania członka RN.
14 listopada 2013 ITMTRADE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ITMTRADE Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
17 czerwca 2013 ITMTRADE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, dopuszczenia i wprowadzenia akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR oraz MSSF, powierzenia RN zadań Komitetu Audytu.
15 maja 2013 ITMTRADE Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
22 kwietnia 2013 ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 ITMTRADE Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 ITMTRADE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
13 sierpnia 2012 ITMTRADE Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 ITMTRADE WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
11 maja 2012 ITMTRADE Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 kwietnia 2012 ITMTRADE Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 ITMTRADE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 ITMTRADE Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 ITMTRADE Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 ITMTRADE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
10 sierpnia 2011 ITMTRADE Debiut spółki na NC.