WDBBU

Data Spółka Wydarzenie
24 września 2019 WDBBU Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
19 sierpnia 2019 WDBBU NWZA ws. zmiany statutu.
14 sierpnia 2019 WDBBU Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
13 czerwca 2019 WDBBU NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.
11 czerwca 2019 WDBBU ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
4 czerwca 2019 WDBBU Dzień wykupu akcji spółki przez Mateusza Holly, spółkę Pretium Investments Sp. z o.o. oraz Piotra Kumięgę po cenie 1,30 zł za akcję.
28 maja 2019 WDBBU Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
15 maja 2019 WDBBU Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 WDBBU Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 grudnia 2018 WDBBU Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji serii E, 1.289.600 akcji serii F, 350.000 akcji serii G.
14 listopada 2018 WDBBU Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 WDBBU Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
25 maja 2018 WDBBU ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.
15 maja 2018 WDBBU Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 WDBBU Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 WDBBU Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 WDBBU Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
2 sierpnia 2017 WDBBU Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
19 lipca 2017 WDBBU Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
18 lipca 2017 WDBBU Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
28 czerwca 2017 WDBBU ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016.
15 maja 2017 WDBBU Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 WDBBU Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 WDBBU Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 WDBBU Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
27 lipca 2016 WDBBU Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
11 lipca 2016 WDBBU Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
8 lipca 2016 WDBBU Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
30 czerwca 2016 WDBBU ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015.
3 czerwca 2016 WDBBU Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 WDBBU Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
10 marca 2016 WDBBU NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E , F, G do obrotu na rynku regulowanym, zmiany zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zgodnie z MSR, uchylenia Uchwały Nr 18 ZWZ z dnia 30 czerwca 2014 roku.
15 lutego 2016 WDBBU Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
15 grudnia 2015 WDBBU Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
16 listopada 2015 WDBBU Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 WDBBU Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
27 lipca 2015 WDBBU Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
10 lipca 2015 WDBBU Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
9 lipca 2015 WDBBU Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
30 czerwca 2015 WDBBU ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części kapitału zapasowego, utworzonej z zysku za lata ubiegłe na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
3 czerwca 2015 WDBBU Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 WDBBU Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 WDBBU Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 WDBBU Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 WDBBU Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 WDBBU Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
29 lipca 2014 WDBBU Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
25 lipca 2014 WDBBU Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
30 czerwca 2014 WDBBU ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
3 czerwca 2014 WDBBU Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 WDBBU Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 WDBBU Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
15 listopada 2013 WDBBU Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
13 listopada 2013 WDBBU Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
9 sierpnia 2013 WDBBU Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
19 lipca 2013 WDBBU Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
1 lipca 2013 WDBBU Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
27 czerwca 2013 WDBBU Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
25 czerwca 2013 WDBBU Pierwszy dzień notowań na NC 346.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
18 czerwca 2013 WDBBU ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012.
22 maja 2013 WDBBU Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
10 maja 2013 WDBBU Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 WDBBU Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 WDBBU Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
21 września 2012 WDBBU Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
10 sierpnia 2012 WDBBU Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
8 czerwca 2012 WDBBU WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011.
11 maja 2012 WDBBU Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
8 maja 2012 WDBBU Publikacja raportu za 2011 rok.
13 lutego 2012 WDBBU Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
29 listopada 2011 WDBBU NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2011 WDBBU Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 WDBBU Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
29 czerwca 2011 WDBBU WZA
20 maja 2011 WDBBU Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 WDBBU Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 WDBBU Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 października 2010 WDBBU Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
13 października 2010 WDBBU Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
12 października 2010 WDBBU Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.