INDYGO

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2022 INDYGO Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
29 września 2022 INDYGO Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
30 maja 2022 INDYGO Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 INDYGO Publikacja raportu za 2021 rok.
25 listopada 2021 INDYGO Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
29 września 2021 INDYGO Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
27 maja 2021 INDYGO Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
28 kwietnia 2021 INDYGO Publikacja raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 INDYGO Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 INDYGO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
25 września 2020 INDYGO Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
29 maja 2020 INDYGO Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 INDYGO Publikacja raportu za 2019 rok.
20 kwietnia 2020 INDYGO NWZA ws. rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji oraz powołania likwidatora i ustalenia sposobu reprezentacji spółki.
15 stycznia 2020 INDYGO NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 4 NWZ z 2 grudnia 2019 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru.
2 grudnia 2019 INDYGO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w RN.
29 listopada 2019 INDYGO Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 INDYGO Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
12 czerwca 2019 INDYGO NWZA ws. zmian w RN.
30 maja 2019 INDYGO Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 INDYGO Publikacja raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 INDYGO Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 INDYGO Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
7 czerwca 2018 INDYGO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 INDYGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 INDYGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 INDYGO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 INDYGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 INDYGO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
30 czerwca 2017 INDYGO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
30 maja 2017 INDYGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 INDYGO Publikacja raportu za 2016 rok.
14 marca 2017 INDYGO Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii K w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
3 marca 2017 INDYGO Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii K w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
2 marca 2017 INDYGO Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
20 lutego 2017 INDYGO NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 NWZ 9 sierpnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej.
29 listopada 2016 INDYGO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 września 2016 INDYGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
9 sierpnia 2016 INDYGO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru.
5 lipca 2016 INDYGO Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
4 lipca 2016 INDYGO Scalenie akcji w stosunku 10:1.
27 czerwca 2016 INDYGO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
27 czerwca 2016 INDYGO Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
22 czerwca 2016 INDYGO Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 maja 2016 INDYGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
2 maja 2016 INDYGO NWZA ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, połączenia dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G oraz H akcji zwykłych na okaziciela w jedną wspólną serię A, połączenia dotychczasowych serii I oraz J akcji zwykłych na okaziciela w jedną wspólną serię J oraz scalenia akcji.
30 kwietnia 2016 INDYGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
11 kwietnia 2016 INDYGO NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
31 marca 2016 INDYGO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
18 marca 2016 INDYGO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
29 lutego 2016 INDYGO Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
30 grudnia 2015 INDYGO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
16 listopada 2015 INDYGO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
30 września 2015 INDYGO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i in.
31 sierpnia 2015 INDYGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
31 sierpnia 2015 INDYGO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku głównym GPW.
30 czerwca 2015 INDYGO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
14 maja 2015 INDYGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 INDYGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 INDYGO Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
5 stycznia 2015 INDYGO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 INDYGO Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 INDYGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 INDYGO ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 INDYGO Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 INDYGO Publikacja raportu za 2013 rok.
22 stycznia 2014 INDYGO Początek notowań spółki LSTCAPITA (LST) pod nazwą INDYGO (IDG) w związku ze zmianą firmy.
21 grudnia 2013 INDYGO NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 INDYGO Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 INDYGO Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 INDYGO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
28 czerwca 2013 INDYGO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
15 maja 2013 INDYGO Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 INDYGO Publikacja raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 INDYGO Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
28 września 2012 INDYGO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
31 sierpnia 2012 INDYGO Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
30 czerwca 2012 INDYGO WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
26 kwietnia 2012 INDYGO Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 INDYGO Publikacja raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 INDYGO Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 INDYGO Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 INDYGO WZA
16 maja 2011 INDYGO Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 INDYGO Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 listopada 2010 INDYGO Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2010 roku.
12 października 2010 INDYGO NWZA