FUTURIS

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2018 FUTURIS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 FUTURIS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
31 lipca 2018 FUTURIS Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.
15 maja 2018 FUTURIS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 FUTURIS Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 FUTURIS Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 FUTURIS Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 FUTURIS Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 FUTURIS Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 FUTURIS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 FUTURIS NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
16 sierpnia 2016 FUTURIS Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
6 lipca 2016 FUTURIS Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 FUTURIS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
7 marca 2016 FUTURIS Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 FUTURIS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 FUTURIS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
11 lipca 2015 FUTURIS Publikacja raportu za 2014 rok.
30 czerwca 2015 FUTURIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
15 maja 2015 FUTURIS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 FUTURIS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
10 lutego 2015 FUTURIS NWZA ws. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii E do obrotu na NC, uchwalenia kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 FUTURIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 FUTURIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
21 lipca 2014 FUTURIS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2014 FUTURIS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
13 czerwca 2014 FUTURIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 FUTURIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
31 marca 2014 FUTURIS Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
28 marca 2014 FUTURIS Scalenie akcji w stosunku 100:1.
19 marca 2014 FUTURIS Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
13 marca 2014 FUTURIS Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 lutego 2014 FUTURIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 stycznia 2014 FUTURIS NWZA ws. m.in. połączenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na NC, uchylenia uchwał nr 9 i 10 NWZ z 29.08.2013r oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 FUTURIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
29 sierpnia 2013 FUTURIS NWZA ws. zmian statutu, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru.
14 sierpnia 2013 FUTURIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
29 lipca 2013 FUTURIS NWZA ws. zmiany statutu, kapitału docelowego, upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz uchylenia uchwały nr 6 NWZA z 29 kwietnia 2013 roku.
29 czerwca 2013 FUTURIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
13 czerwca 2013 FUTURIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 FUTURIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
29 kwietnia 2013 FUTURIS NWZA ws. uchylenia uchwał nr 8 oraz 10 NWZA z dnia 20 kwietnia 2012 roku, zmian statutu, kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru.
14 lutego 2013 FUTURIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 FUTURIS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 FUTURIS NWZA ws. połączenia Futuris S.A., ze spółkami ITvent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TMT Solutions S.A. (poprzednia nazwa: Novian TMT S.A.) z siedzibą w Warszawie.
14 sierpnia 2012 FUTURIS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 czerwca 2012 FUTURIS WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
15 czerwca 2012 FUTURIS Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 FUTURIS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 kwietnia 2012 FUTURIS NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
17 lutego 2012 FUTURIS Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E i F.
14 lutego 2012 FUTURIS Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 FUTURIS Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 FUTURIS Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 FUTURIS WZA
31 maja 2011 FUTURIS Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 FUTURIS Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 FUTURIS Początek notowań spółki BIOINVENT (BIN) pod nazwą FUTURIS (FUT), w związku ze zmianą firmy.
20 marca 2011 FUTURIS NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
11 marca 2011 FUTURIS Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
10 marca 2011 FUTURIS Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 lutego 2011 FUTURIS Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
17 stycznia 2011 FUTURIS Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
12 listopada 2010 FUTURIS Przydział akcji serii D.
29 października 2010 FUTURIS Zakończenie zapisów na akcje serii D.
18 października 2010 FUTURIS Początek zapisów na akcje serii D.
11 października 2010 FUTURIS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.