SPAC1

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2019 SPAC1 Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 SPAC1 Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
31 maja 2019 SPAC1 Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 SPAC1 Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 listopada 2018 SPAC1 Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 SPAC1 Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
5 lipca 2018 SPAC1 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
1 czerwca 2018 SPAC1 Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 SPAC1 Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 SPAC1 Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 SPAC1 Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
23 października 2017 SPAC1 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w 2016 roku oraz dalszego istnienia spółki.
14 sierpnia 2017 SPAC1 Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
21 czerwca 2017 SPAC1 ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
31 maja 2017 SPAC1 Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 SPAC1 Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
8 maja 2017 SPAC1 Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 SPAC1 Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 SPAC1 Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 SPAC1 Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 SPAC1 Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 SPAC1 NWZA ws. zmiany statutu.
15 lutego 2016 SPAC1 Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
9 grudnia 2015 SPAC1 Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
16 listopada 2015 SPAC1 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
2 listopada 2015 SPAC1 NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
27 października 2015 SPAC1 Początek notowań spółki NOVATIS (NVS) pod nazwą SPAC1 (SP1), w związku ze zmianą firmy.
31 sierpnia 2015 SPAC1 NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej, zmian w składzie RN i in.
14 sierpnia 2015 SPAC1 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
20 lipca 2015 SPAC1 ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty oraz obniżenia kapitału zakładowego, w celu pokrycia straty z lat ubiegłych.
1 czerwca 2015 SPAC1 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 SPAC1 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
6 maja 2015 SPAC1 NWZA ws. zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
23 marca 2015 SPAC1 Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
20 marca 2015 SPAC1 Scalenie akcji w stosunku 388:1.
11 marca 2015 SPAC1 Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
5 marca 2015 SPAC1 Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
26 lutego 2015 SPAC1 Początek notowań spółki NOVIAN (NVN) pod nazwą NOVATIS (NVS), w związku ze zmianą firmy.
16 lutego 2015 SPAC1 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 SPAC1 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
6 listopada 2014 SPAC1 ZWZA ws. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, dalszego istnienia spółki, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 SPAC1 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 SPAC1 ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013, dalszego istnienia spółki, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
13 czerwca 2014 SPAC1 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 SPAC1 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 SPAC1 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 SPAC1 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 SPAC1 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 SPAC1 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
12 czerwca 2013 SPAC1 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 SPAC1 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 SPAC1 NWZA ws. zmian w składzie RN, połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji zwykłych spółki w jedną wspólną serię (M), scalenia akcji spółki, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
14 lutego 2013 SPAC1 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 SPAC1 Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 SPAC1 Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
10 sierpnia 2012 SPAC1 NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz zmian w składzie RN.
29 czerwca 2012 SPAC1 WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
15 czerwca 2012 SPAC1 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 SPAC1 Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 SPAC1 Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 SPAC1 Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 SPAC1 Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 SPAC1 Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E, F, G, H, I, J, K, L i Ł.
30 czerwca 2011 SPAC1 WZA
31 maja 2011 SPAC1 Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 SPAC1 Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
22 marca 2011 SPAC1 Początek notowań spółki IBIZAICE (IIC) pod nazwą NOVIAN (NVN), w związku ze zmianą firmy.
16 lutego 2011 SPAC1 NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
14 lutego 2011 SPAC1 Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
31 stycznia 2011 SPAC1 NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
13 stycznia 2011 SPAC1 Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
3 stycznia 2011 SPAC1 NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
17 grudnia 2010 SPAC1 Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
30 listopada 2010 SPAC1 NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.