PPRICE

Data Spółka Wydarzenie
5 lipca 2016 PPRICE Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
1 czerwca 2016 PPRICE Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 PPRICE Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 PPRICE Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 PPRICE Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 PPRICE NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej, zmian w składzie RN.
24 sierpnia 2015 PPRICE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN i in.
14 sierpnia 2015 PPRICE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
15 maja 2015 PPRICE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
11 maja 2015 PPRICE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki.
3 kwietnia 2015 PPRICE Publikacja raportu za 2014 rok.
16 lutego 2015 PPRICE Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PPRICE Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 PPRICE Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
14 lipca 2014 PPRICE ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz powołania członka RN.
30 czerwca 2014 PPRICE Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 PPRICE Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 PPRICE Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 PPRICE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 PPRICE Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 maja 2013 PPRICE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2013 PPRICE Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
13 maja 2013 PPRICE Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 PPRICE Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 PPRICE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 PPRICE Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
18 lipca 2012 PPRICE WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
29 czerwca 2012 PPRICE Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
4 czerwca 2012 PPRICE Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 PPRICE Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 PPRICE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
9 grudnia 2011 PPRICE Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
15 listopada 2011 PPRICE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu.
14 listopada 2011 PPRICE Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 PPRICE Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
23 maja 2011 PPRICE WZA
16 maja 2011 PPRICE Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 PPRICE Publikacja raportu za 2010 rok.
7 kwietnia 2011 PPRICE NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
10 lutego 2011 PPRICE Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
13 stycznia 2011 PPRICE Debiut spółki na NC.