SEKA

Data Spółka Wydarzenie
3 października 2017 SEKA Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
14 sierpnia 2017 SEKA Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
25 lipca 2017 SEKA Wypłata dywidendy 0,29 zł na akcję.
12 lipca 2017 SEKA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,01 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez pana Macieja Sekundę oraz pana Michała Sekundę.
10 lipca 2017 SEKA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.
7 lipca 2017 SEKA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.
29 czerwca 2017 SEKA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016r. i wypłaty dywidendy oraz NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na rynku NC.
13 czerwca 2017 SEKA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,01 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez pana Macieja Sekundę oraz pana Michała Sekundę.
30 maja 2017 SEKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 SEKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 SEKA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 SEKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 SEKA Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
12 sierpnia 2016 SEKA Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
10 sierpnia 2016 SEKA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
9 sierpnia 2016 SEKA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
2 sierpnia 2016 SEKA NWZA ws. nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
30 czerwca 2016 SEKA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
28 czerwca 2016 SEKA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015r. oraz wypłaty dywidendy.
25 maja 2016 SEKA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 SEKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 SEKA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 SEKA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 SEKA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
28 lipca 2015 SEKA Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
10 lipca 2015 SEKA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
9 lipca 2015 SEKA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
30 czerwca 2015 SEKA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014r. oraz wypłaty dywidendy.
26 maja 2015 SEKA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 SEKA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
17 lutego 2015 SEKA NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 lutego 2015 SEKA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 SEKA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 SEKA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
25 lipca 2014 SEKA Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
10 lipca 2014 SEKA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
8 lipca 2014 SEKA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
30 czerwca 2014 SEKA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
27 maja 2014 SEKA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 SEKA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 SEKA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 SEKA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 SEKA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
17 lipca 2013 SEKA Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
28 czerwca 2013 SEKA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
26 czerwca 2013 SEKA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
19 czerwca 2013 SEKA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012r. oraz wypłaty dywidendy.
14 maja 2013 SEKA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
9 maja 2013 SEKA Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 SEKA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 SEKA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
9 sierpnia 2012 SEKA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
16 lipca 2012 SEKA Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
29 czerwca 2012 SEKA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
27 czerwca 2012 SEKA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
19 czerwca 2012 SEKA WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
14 maja 2012 SEKA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 SEKA Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 SEKA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
6 grudnia 2011 SEKA NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 SEKA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
11 października 2011 SEKA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
7 października 2011 SEKA Debiut spółki na NC.