ATREM

Data Spółka Wydarzenie
22 listopada 2024 ATREM Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
20 września 2024 ATREM Wypłata dywidendy 0,49 zł na akcję.
10 września 2024 ATREM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,49 zł na akcję.
9 września 2024 ATREM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,49 zł na akcję.
27 sierpnia 2024 ATREM Publikacja raportu za III półrocze 2023 roku.
10 czerwca 2024 ATREM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2023 rok.
27 maja 2024 ATREM Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
22 marca 2024 ATREM Publikacja raportu za 2023 rok.
24 listopada 2023 ATREM Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
31 sierpnia 2023 ATREM Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
28 sierpnia 2023 ATREM Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
14 sierpnia 2023 ATREM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
11 sierpnia 2023 ATREM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
26 czerwca 2023 ATREM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2022 rok.
26 maja 2023 ATREM Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
3 kwietnia 2023 ATREM Publikacja raportu za 2022 rok.
25 listopada 2022 ATREM Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
21 września 2022 ATREM Wypłata dywidendy 0,66 zł na akcję.
13 września 2022 ATREM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,66 zł na akcję.
12 września 2022 ATREM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,66 zł na akcję.
31 sierpnia 2022 ATREM Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
13 czerwca 2022 ATREM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2021 rok, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
27 maja 2022 ATREM Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
25 marca 2022 ATREM Publikacja raportu za 2021 rok.
1 lutego 2022 ATREM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile S.A.
3 stycznia 2022 ATREM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile S.A.
19 listopada 2021 ATREM Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
27 sierpnia 2021 ATREM Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
28 czerwca 2021 ATREM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
14 maja 2021 ATREM Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
19 marca 2021 ATREM Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 ATREM Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
28 października 2020 ATREM NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
27 sierpnia 2020 ATREM Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
24 czerwca 2020 ATREM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty ATREM Spółka Akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2019 oraz przeznaczenia straty spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 roku do 01.10.2019 roku.
22 maja 2020 ATREM Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
10 kwietnia 2020 ATREM Publikacja raportu za 2019 rok.
20 listopada 2019 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
4 września 2019 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 lipca 2019 ATREM NWZA ws. połączenia ATREM S.A. ze spółką zależną CONTRAST Sp. z o.o., zmian w składzie RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN.
27 maja 2019 ATREM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
14 maja 2019 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
29 kwietnia 2019 ATREM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,32 zł za jedną akcję na okaziciela oraz 3,95 zł za jedną akcję imienną w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile SA.
9 kwietnia 2019 ATREM Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile SA z 2,07 zł za jedną akcję na okaziciela na 2,32 zł.
15 marca 2019 ATREM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,07 zł za jedną akcję na okaziciela oraz 3,95 zł za jedną akcję imienną w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile SA.
14 marca 2019 ATREM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
13 listopada 2018 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 sierpnia 2018 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
19 czerwca 2018 ATREM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
15 maja 2018 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
20 marca 2018 ATREM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
9 listopada 2017 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
25 sierpnia 2017 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 czerwca 2017 ATREM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
12 maja 2017 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
17 marca 2017 ATREM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 sierpnia 2016 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
14 lipca 2016 ATREM Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
30 czerwca 2016 ATREM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
29 czerwca 2016 ATREM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
25 maja 2016 ATREM ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
13 maja 2016 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 ATREM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
25 sierpnia 2015 ATREM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
17 lipca 2015 ATREM Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
30 czerwca 2015 ATREM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
29 czerwca 2015 ATREM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
11 czerwca 2015 ATREM ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
30 kwietnia 2015 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 ATREM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 ATREM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
17 lipca 2014 ATREM Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
30 czerwca 2014 ATREM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
26 czerwca 2014 ATREM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
17 czerwca 2014 ATREM ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2014 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 ATREM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 ATREM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
15 maja 2013 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 ATREM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2012.
21 marca 2013 ATREM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 ATREM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
15 maja 2012 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 kwietnia 2012 ATREM WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
20 marca 2012 ATREM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
8 grudnia 2011 ATREM NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz zmiany statutu.
14 listopada 2011 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 ATREM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
10 sierpnia 2011 ATREM Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
13 maja 2011 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
21 kwietnia 2011 ATREM WZA
20 marca 2011 ATREM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
2 marca 2011 ATREM NWZA ws. połączenia Atrem SA i Dom-Mar sp. z o.o. oraz zmiany celu emisyjnego.
9 listopada 2010 ATREM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
15 października 2010 ATREM Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.