KINOPOL

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
8 sierpnia 2024 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
22 maja 2024 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
11 kwietnia 2024 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2023 rok.
16 listopada 2023 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 KINOPOL NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4/9/2010 NWZ z 1 października 2010 r., uchylenia uchwały nr 6/2011 NWZ z 6 kwietnia 2011 r., ustalenia wynagrodzenia dla członków RN pełniących funkcję członków Komitetu Audytu oraz zmiany treści Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
31 sierpnia 2023 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
31 sierpnia 2023 KINOPOL Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
23 sierpnia 2023 KINOPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
22 sierpnia 2023 KINOPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
26 czerwca 2023 KINOPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
18 maja 2023 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
11 maja 2023 KINOPOL NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz odwołania członków zarządu.
25 kwietnia 2023 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2022 rok.
17 listopada 2022 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
31 sierpnia 2022 KINOPOL Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
24 sierpnia 2022 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
23 sierpnia 2022 KINOPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
22 sierpnia 2022 KINOPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
29 czerwca 2022 KINOPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
24 maja 2022 KINOPOL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,05 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Canal+ Luxembourg S.a r.l.
20 maja 2022 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
10 maja 2022 KINOPOL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,05 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Canal+ Luxembourg S.a r.l.
31 marca 2022 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.
11 stycznia 2022 KINOPOL NWZA ws. połączenia spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana).
25 listopada 2021 KINOPOL NWZA ws. zmiany statutu.
18 listopada 2021 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
19 sierpnia 2021 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 KINOPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
13 maja 2021 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
25 marca 2021 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
19 listopada 2020 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
21 sierpnia 2020 KINOPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
20 sierpnia 2020 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
21 maja 2020 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
16 kwietnia 2020 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
27 lutego 2020 KINOPOL NWZA ws. powołania członka RN.
2 grudnia 2019 KINOPOL NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
21 listopada 2019 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
28 października 2019 KINOPOL NWZA ws. zmian w składzie RN.
21 sierpnia 2019 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
12 lipca 2019 KINOPOL Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
1 lipca 2019 KINOPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
28 czerwca 2019 KINOPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
24 czerwca 2019 KINOPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
16 maja 2019 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 KINOPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
23 sierpnia 2018 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
16 lipca 2018 KINOPOL Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
29 czerwca 2018 KINOPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
28 czerwca 2018 KINOPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
15 czerwca 2018 KINOPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
14 maja 2018 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
22 marca 2018 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
9 listopada 2017 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
3 października 2017 KINOPOL Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,56 zł na akcję.
24 sierpnia 2017 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
18 lipca 2017 KINOPOL Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,57 zł na akcję.
4 lipca 2017 KINOPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,13 zł na akcję.
3 lipca 2017 KINOPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,13 zł na akcję.
30 maja 2017 KINOPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 i lata ubiegłe.
11 maja 2017 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
16 marca 2017 KINOPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
25 sierpnia 2016 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
20 czerwca 2016 KINOPOL Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
6 czerwca 2016 KINOPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
3 czerwca 2016 KINOPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
16 maja 2016 KINOPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 i lata ubiegłe.
12 maja 2016 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
17 marca 2016 KINOPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
1 marca 2016 KINOPOL NWZA ws. zmiany w składzie RN.
12 listopada 2015 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
14 lipca 2015 KINOPOL Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
30 czerwca 2015 KINOPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
29 czerwca 2015 KINOPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
23 czerwca 2015 KINOPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 i lata ubiegłe.
14 maja 2015 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 KINOPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
20 stycznia 2015 KINOPOL Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
9 grudnia 2014 KINOPOL NWZA ws. połączenia Kino Polska TV S.A. i Kino Polska Program TV Sp. z o.o.
13 listopada 2014 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
28 sierpnia 2014 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
14 sierpnia 2014 KINOPOL Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
14 lipca 2014 KINOPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
10 lipca 2014 KINOPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
30 czerwca 2014 KINOPOL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 i lata ubiegłe oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
28 marca 2014 KINOPOL NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany regulaminu RN oraz zmiany statutu.
19 marca 2014 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
20 grudnia 2013 KINOPOL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2013 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
7 października 2013 KINOPOL NWZA ws. umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, pozbawienia prawa poboru akcji serii C, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
25 września 2013 KINOPOL Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
10 września 2013 KINOPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
6 września 2013 KINOPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
23 sierpnia 2013 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 czerwca 2013 KINOPOL ZWZA ws. m.in. sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
9 maja 2013 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 KINOPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
28 lutego 2013 KINOPOL Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.
21 lutego 2013 KINOPOL Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy 0,50 zł na akcję.
19 lutego 2013 KINOPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
7 stycznia 2013 KINOPOL NWZA ws. zmiany statutu.
31 października 2012 KINOPOL NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny) zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian w RN.
13 czerwca 2012 KINOPOL Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
29 maja 2012 KINOPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
25 maja 2012 KINOPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
14 maja 2012 KINOPOL WZA
14 listopada 2011 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
25 sierpnia 2011 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
22 czerwca 2011 KINOPOL WZA
31 maja 2011 KINOPOL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-Media.
27 maja 2011 KINOPOL Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
26 maja 2011 KINOPOL Ostatni dzień obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
13 maja 2011 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
22 kwietnia 2011 KINOPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
12 kwietnia 2011 KINOPOL Debiut spółki na GPW.
30 marca 2011 KINOPOL Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy detalicznej.
23 marca 2011 KINOPOL Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy detalicznej.
22 marca 2011 KINOPOL Zakończenie budowy księgi popytu.
15 marca 2011 KINOPOL Początek budowy księgi popytu.