PROGRES

Data Spółka Wydarzenie
19 sierpnia 2015 PROGRES Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2014 oraz raportu za I kwartał 2015 roku.
25 maja 2015 PROGRES NWZA ws. przywrócenia akcjom serii A, B i C formy dokumentu, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany firmy, zmiany statutu.
15 maja 2015 PROGRES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
14 kwietnia 2015 PROGRES NWZA ws. zmiany nazwy spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, zniesienia dematerializacji akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2015 PROGRES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
22 grudnia 2014 PROGRES NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, zniesienia dematerializacji akcji, zmiany nazwy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
2 września 2014 PROGRES ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za ostatni rok obrotowy.
14 sierpnia 2014 PROGRES Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 PROGRES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 PROGRES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
4 marca 2014 PROGRES NWZA ws. uchylenia uchwały nr 13 WZA z dnia 5.11.2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 PROGRES Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 PROGRES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
8 listopada 2013 PROGRES Zawieszenie obrotu akcjami spółki na NC.
5 listopada 2013 PROGRES NWZA ws. odwołania, powołania i dookreślenia liczby członków RN, wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3, określenia zasad wynagradzania członków RN, udzielenie przez zarząd oraz RN informacji dotyczącej okoliczności związanych z faktem zatrzymania przez organa ścigania niektórych osób z kierownictwa.
14 sierpnia 2013 PROGRES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
15 maja 2013 PROGRES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
25 kwietnia 2013 PROGRES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za ostatni rok obrotowy.
14 lutego 2013 PROGRES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 PROGRES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 października 2012 PROGRES NWZA ws. powołania członków RN.
30 lipca 2012 PROGRES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
11 maja 2012 PROGRES Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2012 roku.
24 kwietnia 2012 PROGRES WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ostatni rok obrotowy, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz prowadzenia sprawozdań finansowych wg MSF i MSSF.
4 kwietnia 2012 PROGRES Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
28 marca 2012 PROGRES NWZA ws. zmian statutu.
14 lutego 2012 PROGRES Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 PROGRES NWZA ws. powołania członków RN.
9 listopada 2011 PROGRES Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
29 sierpnia 2011 PROGRES Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
25 sierpnia 2011 PROGRES Debiut spółki na NC.