GEOTREKK

Data Spółka Wydarzenie
14 października 2019 GEOTREKK Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
12 lipca 2019 GEOTREKK Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
12 kwietnia 2019 GEOTREKK Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
15 marca 2019 GEOTREKK Publikacja raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 GEOTREKK Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
12 lutego 2019 GEOTREKK NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
9 listopada 2018 GEOTREKK Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
18 października 2018 GEOTREKK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, dalszego istnienia spółki, przyjęcia regulaminu walnego zgromadzenia, zmiany firmy spółki, zmiany siedziby spółki, odwołania i powołania członków RN.
14 sierpnia 2018 GEOTREKK Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
11 maja 2018 GEOTREKK Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 GEOTREKK NWZA ws. zmiany firmy spółki, zmiany siedziby spółki, odwołania i powołania członków RN.
21 marca 2018 GEOTREKK Publikacja raportu za 2017 rok.
2 stycznia 2018 GEOTREKK NWZA ws. zmian składu osobowego RN.
10 października 2017 GEOTREKK Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 GEOTREKK Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 GEOTREKK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
15 maja 2017 GEOTREKK Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
17 marca 2017 GEOTREKK Publikacja raportu za 2016 rok.
25 listopada 2016 GEOTREKK NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2016 GEOTREKK Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 GEOTREKK Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
27 czerwca 2016 GEOTREKK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dalszego istnienia spółki.
14 czerwca 2016 GEOTREKK Publikacja raportu za 2015 rok.
6 czerwca 2016 GEOTREKK Początek notowań spółki PLAYMAKER (PMK) pod nazwą GEOTREKK (GTK), w związku ze zmianą firmy.
13 maja 2016 GEOTREKK Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
27 kwietnia 2016 GEOTREKK NWZA ws. zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu.
12 lutego 2016 GEOTREKK Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
29 grudnia 2015 GEOTREKK NWZA ws. zmiany statutu przewidującą m.in. zmianę firmy (nazwy) spółki, zmianę siedziby spółki oraz istotną zmianę przedmiotu działalności spółki.
13 listopada 2015 GEOTREKK Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
22 września 2015 GEOTREKK Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
31 lipca 2015 GEOTREKK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
29 czerwca 2015 GEOTREKK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
19 czerwca 2015 GEOTREKK Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 GEOTREKK Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 kwietnia 2015 GEOTREKK NWZA ws. uchylenia uchwały Nr 18/06/2014 WZA z dnia 30.06.2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2015 GEOTREKK Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
13 listopada 2014 GEOTREKK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 GEOTREKK Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 GEOTREKK ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
26 maja 2014 GEOTREKK Publikacja raportu za 2013 rok.
19 maja 2014 GEOTREKK Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
25 lutego 2014 GEOTREKK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na wprowadzenia akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
11 lutego 2014 GEOTREKK Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
15 listopada 2013 GEOTREKK Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 GEOTREKK Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 GEOTREKK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
10 czerwca 2013 GEOTREKK Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 GEOTREKK Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
1 marca 2013 GEOTREKK NWZA ws. wyboru członków RN.
14 lutego 2013 GEOTREKK Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
7 listopada 2012 GEOTREKK Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
7 sierpnia 2012 GEOTREKK Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 GEOTREKK WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 6 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru.
18 maja 2012 GEOTREKK Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego.
27 lutego 2012 GEOTREKK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
23 lutego 2012 GEOTREKK Debiut spółki na NC.