MOLMEDICA

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2016 MOLMEDICA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 MOLMEDICA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 MOLMEDICA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 MOLMEDICA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 MOLMEDICA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 MOLMEDICA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 MOLMEDICA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 MOLMEDICA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
3 czerwca 2015 MOLMEDICA Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 MOLMEDICA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
8 kwietnia 2015 MOLMEDICA Początek notowań spółki MOSTALWRO (MWO) pod nazwą MOLMEDICA (MLD), w związku ze zmianą firmy.
13 lutego 2015 MOLMEDICA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 MOLMEDICA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 MOLMEDICA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 MOLMEDICA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
30 maja 2014 MOLMEDICA Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 MOLMEDICA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
22 kwietnia 2014 MOLMEDICA NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 MOLMEDICA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 MOLMEDICA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 MOLMEDICA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
24 czerwca 2013 MOLMEDICA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
24 maja 2013 MOLMEDICA Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 MOLMEDICA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 MOLMEDICA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 lutego 2013 MOLMEDICA Pierwszy dzień notowań na NC 34.161.993 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
15 października 2012 MOLMEDICA NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
20 lipca 2012 MOLMEDICA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
18 lipca 2012 MOLMEDICA Debiut spółki na NC.